Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
113 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Administrator 2020-06-30
112 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Administrator 2020-06-30
111 "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową" Administrator 2020-02-19
110 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”. Administrator 2020-01-23
109 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniskai utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”. Administrator 2019-12-13
108 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Administrator 2019-10-09
107 "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2019-09-20
106 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród" Administrator 2019-09-20
105 "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2019-09-03
104 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród" Administrator 2019-08-26
103 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IX Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Stara Biała Administrator 2019-08-12
102 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2019-04-17
101 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród Administrator 2019-04-17
100 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XI Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Szczawin Kościelny Administrator 2019-04-17
99 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora X Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Staroźreby Administrator 2019-04-17
98 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IX Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Stara Biała Administrator 2019-04-17
97 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora VIII Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Pacyna Administrator 2019-04-17
96 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora VII Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Pacyna Administrator 2019-04-17
95 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora V Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Gostynin Administrator 2019-04-17
94 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IV Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Miasta i Gminy Gąbin Administrator 2019-04-17
93 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora III Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Czerwińsk nad Wisłą Administrator 2019-04-17
92 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora I Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Brudzeń Duży Administrator 2019-04-17
91 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora I Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy Bielsk Administrator 2019-04-17
90 Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych Administrator 2019-03-01
89 "Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego" PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Administrator 2019-01-16
88 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI Administrator 2018-12-24
87 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-10-19
86 "Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2018-10-10
85 "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową" Administrator 2018-10-10
84 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-09-26
83 Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową Administrator 2018-09-26
82 "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową" Administrator 2018-09-05
81 Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową Administrator 2018-08-22
80 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2018-08-07
79 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-06-20
78 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-05-17
77 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-04-18
76 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-03-27
75 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-02-21
74 Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2017-10-04
73 „Dostawa urn wyborczych dla Podmiotów występujących wspólnie” Administrator 2016-10-24
72 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń, Duży Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin Administrator 2016-05-12
71 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka. Administrator 2016-04-27
70 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” Administrator 2016-04-06
69 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-11-02
68 Płock, dn. 21.10.2015 r. Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin Administrator 2015-10-21
66 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-08-03
65 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin Administrator 2015-07-29
64 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-05-29
63 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-24
62 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-24
61 Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ul. Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ul. Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego” w ramach realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-16
60 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” Administrator 2015-04-08
59 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka. Administrator 2015-04-02
58 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-25
57 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-19
56 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-13
55 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-11
54 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programów sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-11
53 Wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, programowej systemu inteligentnego miasta dla Płocka - miasta rdzenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-11
52 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-02-25
51 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-02-20
50 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-02-14
49 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-02-14
48 Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ul. Rebowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną przebudowy budynku przy ul. Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego” w ramach realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-02-13
47 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-02-10
46 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-02-02
45 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Administrator 2015-01-12
44 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2014-12-22
43 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin Administrator 2014-10-08
42 Usługa w zakresie odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka. Administrator 2014-08-28
41 Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2014-07-22
40 Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2014-05-29
39 Usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Administrator 2014-04-15
38 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego, z nielimitowaną liczbą licencji dostępowych dla pracowników i współpracowników Związku Gmin Regionu Płockiego, świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia personelu Zamawiającego, asysta powdrożeniowa oraz wsparcie konsultanckie i gwarancyjne. Administrator 2014-03-17
37 Utrzymanie bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową Administrator 2014-03-17
36 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego, z nielimitowaną liczbą licencji dostępowych dla pracowników i współpracowników Związku Gmin Regionu Płockiego, świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia personelu Zamawiającego, asysta powdrożeniowa oraz wsparcie konsultanckie i gwarancyjne. Administrator 2014-01-23
35 Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia. Administrator 2014-01-13
34 Usługa przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie dotacji i pożyczki oraz doradztwa merytorycznego w zakresie tworzenia koncepcji projektu w ramach VI konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS- Green investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Administrator 2013-12-20
33 Utrzymanie 55 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową. Administrator 2013-12-18
32 Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia. Administrator 2013-11-14
31 Kompleksowa usługa w zakresie załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Wyszogród. Administrator 2013-11-12
30 Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia. Administrator 2013-10-08
29 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Administrator 2013-05-14
28 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej oraz w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej. Administrator 2013-04-25
27 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród Administrator 2013-04-23
26 Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i planów wykonawczych do strategii rozwoju Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Administrator 2013-02-22
25 „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród, Łąck w systemie trój-pojemnikowym: „papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło” do instalacji lub organizacji odzysku” Administrator 2013-01-22
24 Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Nowy Duninów, Radzanowo do instalacji lub organizacji odzysku Administrator 2012-12-18
23 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Słupno, Staroźreby, Wyszogród. Administrator 2012-10-24
22 Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów, procedury konsultacji społecznych oraz procedury aktualizowania mapy organizacji pozarządowych w 13 urzędach gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielska, Bodzanowa, Bulkowa, Gąbina, Łącka, Małej Wsi, Nowego Duninowa, Płocka, Radzanowa, Słupna, Starej Białej, Staroźreb, Wyszogrodu, w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Administrator 2012-08-31
21 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2012-08-28
19 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2012-08-13
18 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2012-08-13
17 „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród do instalacji lub organizacji odzysku” Administrator 2012-06-15
16 Usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP Administrator 2012-04-28
15 Usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP Administrator 2012-04-04
14 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka. Administrator 2012-03-30
13 Usługa szkoleniowa w zakresie: - e-Urzędu - zintegrowanego systemu obiegu dokumentów - archiwizacji dokumentów - programu „Płatnik” - ogłaszania aktów prawnych oraz zbiorów przepisów gminnych i prawa miejscowego w formie elektronicznej (warsztaty) w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Administrator 2012-02-02
12 Studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego członków Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2011-11-15
11 „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród do instalacji lub organizacji odzysku” Administrator 2011-08-16
10 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2011-05-11
9 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2011-05-11
8 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Administrator 2011-03-28
7 Utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej Administrator 2011-02-15
6 Utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej Administrator 2011-01-25
5 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Łąck, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Wyszogród Administrator 2010-11-25
4 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2010-07-26
3 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2010-07-26
2 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2008 w gminach Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu „Region Płocki – regionem europejskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Administrator 2010-07-26
1 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Konstantynowicz Katarzyna 2010-05-10

[Liczba odsłon: 1116303]

przewiń do góry