Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
118 "Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik DIESEL  spełniających minimum normę EURO VI" w ramach zadania pn. "Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego" współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych. Administrator 2022-04-20
115 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2020-08-26
114 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2020-08-26
113 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Administrator 2020-07-22
112 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Administrator 2020-06-30
104 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród" Administrator 2019-09-20
101 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród Administrator 2019-07-29
89 "Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego" PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych Administrator 2019-02-28
86 "Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2018-12-27
83 Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową Administrator 2018-10-10
82 "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową" Administrator 2018-09-17
81 Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową Administrator 2018-09-05
79 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-07-12
78 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-06-14
77 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-06-13
76 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-04-18
75 Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-03-16

[Liczba odsłon: 1116285]

przewiń do góry