Płock dn. 21.12.2022

Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do przedstawienia oferty cenowej
w celu szacowania wartości zamówienia na opracowanie:

  1. „Analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych utworzenia podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule: klaster energii, spółdzielnia energetyczna, czy samowystarczalna społeczność energetyczna wraz z analizą celowości utworzenia i rozwoju oraz umocowania w ramach obowiązujących przepisów prawa tych form prawnych i przyporządkowanie ich do grup gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego”.
  2. „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego wraz z koncepcją rozwoju dla wytypowanych w analizie uwarunkowań form prawnych podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców w perspektywie do 2025 roku i 2030 roku” oraz składam niniejszą ofertę.

Informujemy, że niniejsze postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia. 

Ofertę sporządzoną na załączonym druku należy składać w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego lub drogą mailową na adres: zgrp@zgrp.pl do dnia  13.01.2023 r. - liczy się data wpłynięcia. W tytule wyceny wysłanej drogą elektroniczną lub na kopercie wysłanej drogą papierową należy wpisać: „Oferta cenowa- zamówienie nr referencyjny DAO.271.6.2022”.

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-21 22:51:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-21 22:57:01
  • Liczba odsłon: 1127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1357820]

przewiń do góry