Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
120 "Dostawa fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów wyposażonych w silnik DIESEL spełniających minimum normę EURO VI" w ramach zadania pn. ?Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego? współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Programu Inwestycji Strategicznych. Administrator 2022-07-19
119 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Administrator 2022-04-28
117 Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową. Administrator 2021-12-29
116 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2020-09-14
111 "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową" Administrator 2020-03-19
110 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”. Administrator 2020-02-19
80 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2020-01-22
109 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniskai utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”. Administrator 2020-01-11
108 "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania wiązku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2019-11-08
99 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora X Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy Staroźreby Administrator 2019-10-16
107 "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2019-10-09
106 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród" Administrator 2019-10-07
105 "Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego" Administrator 2019-09-16
90 Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych Administrator 2019-08-13
87 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2019-08-13
69 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2019-08-13
68 Płock, dn. 21.10.2015 r. Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin Administrator 2019-08-12
66 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2019-08-12
88 "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI Administrator 2019-02-08
85 "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową" Administrator 2018-10-19
84 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2018-10-10
74 Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2017-10-23
73 „Dostawa urn wyborczych dla Podmiotów występujących wspólnie” Administrator 2016-11-09
72 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń, Duży Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin Administrator 2016-06-15
71 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka. Administrator 2016-05-13
70 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” Administrator 2016-04-20
67 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka Administrator 2015-09-30
65 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży, Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin Administrator 2015-08-19
64 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-06-10
63 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-05-29
61 Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ul. Rębowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną rewitalizacji budynku przy ul. Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego” w ramach realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-05-18
62 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” opracowanej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-05-13
60 „Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową” Administrator 2015-04-23
57 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-20
53 Wykonanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, programowej systemu inteligentnego miasta dla Płocka - miasta rdzenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-15
59 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka. Administrator 2015-04-15
58 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-08
49 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-01
48 Opracowanie koncepcji rewitalizacji części ul. Rebowskiej i Rynek w Wyszogrodzie wraz z dokumentacją techniczną przebudowy budynku przy ul. Rębowskiej 20 w celu utworzenia „Wyszogrodzkiego Centrum Gospodarczo – Turystycznego” w ramach realizacji projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-04-01
54 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programów sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-25
56 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-25
50 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-25
51 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-18
55 Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-18
52 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-03-18
47 Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2015-03-11
46 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-02-26
45 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego. Administrator 2015-02-02
44 Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2015-01-12
43 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin Administrator 2014-10-22
42 Usługa w zakresie odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka. Administrator 2014-10-22
41 Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2014-08-19
40 Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Administrator 2014-07-15
39 Usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Administrator 2014-05-20
37 Utrzymanie bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową Administrator 2014-04-16
32 Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia. Administrator 2014-03-27
35 Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia. Administrator 2014-03-27
38 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego, z nielimitowaną liczbą licencji dostępowych dla pracowników i współpracowników Związku Gmin Regionu Płockiego, świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia personelu Zamawiającego, asysta powdrożeniowa oraz wsparcie konsultanckie i gwarancyjne. Administrator 2014-03-26
36 Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego, z nielimitowaną liczbą licencji dostępowych dla pracowników i współpracowników Związku Gmin Regionu Płockiego, świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia personelu Zamawiającego, asysta powdrożeniowa oraz wsparcie konsultanckie i gwarancyjne. Administrator 2014-02-21
34 Usługa przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie dotacji i pożyczki oraz doradztwa merytorycznego w zakresie tworzenia koncepcji projektu w ramach VI konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS- Green investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Administrator 2014-01-13
33 Utrzymanie 55 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową. Administrator 2014-01-13
31 Kompleksowa usługa w zakresie załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Słupno, Staroźreby, Wyszogród. Administrator 2013-11-26
30 Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia. Administrator 2013-11-12
27 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród Administrator 2013-07-22
29 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Administrator 2013-06-11
28 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej oraz w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej. Administrator 2013-05-10
25 „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród, Łąck w systemie trój-pojemnikowym: „papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło” do instalacji lub organizacji odzysku” Administrator 2013-03-15
26 Wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i planów wykonawczych do strategii rozwoju Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Administrator 2013-03-15
24 Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Nowy Duninów, Radzanowo do instalacji lub organizacji odzysku Administrator 2012-12-31
23 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Słupno, Staroźreby, Wyszogród. Administrator 2012-11-06
22 Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów, procedury konsultacji społecznych oraz procedury aktualizowania mapy organizacji pozarządowych w 13 urzędach gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielska, Bodzanowa, Bulkowa, Gąbina, Łącka, Małej Wsi, Nowego Duninowa, Płocka, Radzanowa, Słupna, Starej Białej, Staroźreb, Wyszogrodu, w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Administrator 2012-10-11
19 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Łąck, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2012-09-14
21 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2012-09-14
18 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2012-08-23
15 Usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP Administrator 2012-07-18
17 „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród do instalacji lub organizacji odzysku” Administrator 2012-07-04
16 Usługa szkoleniowa w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP Administrator 2012-05-24
14 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka. Administrator 2012-04-26
13 Usługa szkoleniowa w zakresie: - e-Urzędu - zintegrowanego systemu obiegu dokumentów - archiwizacji dokumentów - programu „Płatnik” - ogłaszania aktów prawnych oraz zbiorów przepisów gminnych i prawa miejscowego w formie elektronicznej (warsztaty) w ramach projektu pn. „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP" Administrator 2012-02-28
12 Studia podyplomowe z zakresu prawa i administracji dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego członków Związku Gmin Regionu Płockiego Administrator 2012-01-05
7 Utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej Administrator 2011-10-13
11 „Kompleksowa usługa odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród do instalacji lub organizacji odzysku” Administrator 2011-08-25
10 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2011-05-25
9 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2011-05-23
8 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Administrator 2011-05-06
6 Utrzymanie 54 miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej Administrator 2011-02-08
5 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu gmin: Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Nowy Duninów, Mała Wieś, Łąck, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Wyszogród Administrator 2010-12-03
2 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2008 w gminach Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu „Region Płocki – regionem europejskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Administrator 2010-08-24
3 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2010-08-24
4 Kompleksowa usługa w zakresie odbioru, segregacji, transportu i odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych na terenie gmin: Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Wyszogród w systemie zbiórki objazdowej Administrator 2010-08-24
1 Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka Konstantynowicz Katarzyna 2010-06-01

[Liczba odsłon: 1116288]

przewiń do góry