Ogłoszenie z dnia 02.12.2016r. nr ZAO-AO.271.49/16.IO-H

„ Przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego oraz audytów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2008 dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego”


Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert  zaproszenie_do_skladania_ofert_.pdf

2. Formularz Oferty  formularz_ofertowy_.docx

3. Wzór umowy  wzor_umowy_.pdf


Płock 05-12-2016

PYTANIE:

W związku z zapytaniem ofertowym ZAO-AO.271-49/16, dotyczącym certyfikacji i dwóch auditów nadzoru Systemu Zarządzania Jakością mam następujące pytanie:

- czy certyfikat, przyznany w przypadku braku niezgodności, musi mieć zapis “PN-EN ISO 9001:2009”, czy może być to także certyfikat w języku polskim z  międzynarodowym  oznaczeniem normy ISO 9001:2008?

Pytanie wynika z faktu, że dopuszczacie Państwo możliwość certyfikacji przez inne podmioty niż akredytowane w PCA, a podmioty zagraniczne nie wydają zasadniczo certyfikatów zgodności z polską normą, tylko z normą w języku angielskim.

 

ODPOWIEDŹ:

Certyfikat przyznany w przypadku niezgodności może posiadać oznaczenie normy ISO 9001:2008.
Ogłoszenie z dnia 29.11.2016   nr ZAO-AO.271.52.2016.BG  

"Świadczenie usług pocztowych"


Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert:  zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

2. Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamowienia-zal._nr_1.pdf

3. Załącznik nr 2: Zestawienie ilościowo - wartościowe przesyłek listowych w obrocie krajowym:  zalacznik_nr_2_.pdf

4. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków:  zalacznik_nr_3_.pdf

5. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia:  zalacznik_nr_4_.pdf

6. Załącznik nr 5: Oświadczenie o dysponowaniu placówką:  zalacznik_nr_5_.pdf

7. Załącznik nr 6: Wykaz możliwości zrealizowania usług odbioru korespondencji przez adresatów poszczególnych gmin Związku Gmin Regionu Płockiego:  zalacznik_nr_6_.pdf  


UWAGA !!!

Unieważnienie postępowania  uniewaznienie_postepowania_dor._uslug_pocztowych.pdfOgłoszenie z dnia 18.08.2016 nr ZAO-AO.271.44.2016.AK                  

Świadczenie usług przewozu dzieci i młodzieży podczas trwania warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” realizowanych w ramach „Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, które odbędą się we   wrześniu i październiku  w 2016 r., na 2 trasach.


    Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert:  zaproszenie_przewoznik_wrze-pazdz.pdf

2. Wzór umowy:    umowa_2016_przewoznik.pdf

3. Formularz ofertowy:    formularz_przewoznik_wrzesien-pazdziernik.pdf

4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: zalaczniki_przewoznik_wrzes-pazdz.pdf  
5. Wynik postępowania:   wyniki_przewoznik_jesien_pdf.pdfOgłoszenie z dnia 18.08.2016 nr ZAO-AO.271.45.2016.AK         


Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach „Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, które odbędą się  we wrześniu           i październiku w 2016   r., na 2 różnych trasach.

Dokumenty do pobrania:


1. Zaproszenie do składania ofert:           zaproszenie_przewodnik_wrze-pazdz.pdf

2. Wzór umowy:      umowa_2016_przewodnik.pdf

3. Formularz ofertowy:    formularz_przewodnik_wrzesien-pazdziernik.pdf

4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: zalacznik_przewodnik_wrze-pazdz..pdf  
5. Wynik postępowania:  wyniki_przewodnik_jesien_2016.pdf  
Ogłoszenie z dnia 21.07.2016r. nr ZAO-AO.271.41.BW


Zastępstwo techniczno - organizacyjne i koordynacja funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), działającego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Gąbin dla Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.


Dokumenty do pobrania:  

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_do_skladania_ofert_pszok.pdf

 2. Projekt umowy:    projekt_umowy_pszok.pdf

 3. Formularz ofertowy:    formularz_ofertowy_pszok_bip.pdf


UWAGA !!!

Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana w zaproszeniu do składania ofert, projekcie umowy oraz formularzu ofertowym.

Poniżej załączniki po zmianach:


Dokumenty do pobrania:  

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_do_skladania_ofert_pszok.pdf

 2. Projekt umowy:    projekt_umowy_pszok.pdf

 3. Formularz ofertowy:    formularz_ofertowy_pszok_bip.pdf

   4. Wyniki PSZOK:  wyniki.pdf  


Ogłoszenie z dnia 30.05.2016 nr ZAO-AO.271.24.2016.AK                   


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „  Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń, Duży Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Pacyna”

Dokumenty do pobrania:


1. Zaproszenie do składania ofert:            zaproszenie_inspektor_nadzoru_gminy_30.05.2016.doc

2. Wzór umowy:     umowa__-_inspektor_azbest_gminy_2016.docx

3. Formularz ofertowy:     formularz_inspektor_nadzoru_gminy_30.05.2016.docx  
4. Wynik postępowania:  wyniki_inspektor_gminy.pdf

Ogłoszenie z dnia 25.05.2016 nr ZAO-AO.271.23.2016.AK         

Sprzedaż sadzonek roślin ozdobnych.

Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert:             zaproszenie_sadzonki_25.05.2016.pdf

2. Wzór umowy:     umowa_sadzonki_25.05.2016.pdf

3. Formularz ofertowy:    formularz_sadzonki_25.05.2016.pdf

4. Harmonogram odbioru sadzonek:  harmonogram_sadzonki_25.05.2016.pdf  

5. Wynik postępowania:  wyniki_zakup_sadzonek.pdf  

Ogłoszenie z dnia 19.05.2016 nr ZAO-AO.271.21.2016.AK         


Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach „Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów”, które odbędą się  w maju i czerwcu 2016   r., na 2 różnych trasach

Dokumenty do pobrania:


1. Zaproszenie do składania ofert:           zaproszenie_przewodnik_19.05.2016.doc

2. Wzór umowy:     umowa_przewodnik_19.05.2016.docx       

3. Formularz ofertowy:   formularz_przewodnik_19.05.2016.docx

4.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:       zalacznik_przewodnik_19.05.2016.doc

5. Wynik postępowania:  wyniki_warsztaty.pdf  

Uwaga !


Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie z dnia 11.05.2016 r.  nr ZAO-AO.271.16.2016.AK.  


Ogłoszenie z dnia 11.05.2016 nr ZAO-AO.271.16.2016.AK  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-29 14:52:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-29 15:14:12
  • Liczba odsłon: 305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894574]

przewiń do góry