Płock, 21.05.2020 r. 
  
 
                   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI                 NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO 
 
 Ogłoszenie z dnia z dnia 21.05.2020 r. nr. ZAO-AO.271.1.2020.EK 
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Płocka”.

otwórz

Płock, 21.05.2020 r. 
  
 
                    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI                 NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO 
 
 Ogłoszenie z dnia z dnia 21.05.2020 r. nr. ZAO-AO.271.2.2020.EK
 
„Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami, pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów i innych elementów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Płocka”
otwórz
 

Płock, 30.06.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI                 
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO 
Ogłoszenie z dnia z dnia 30.06.2020 r. nr. ZAO-AO.271.3.2020.EK
 

Opracowanie Studium wykonalności dla projektu partnerskiego w ramach Działania 4.2 Efektywność Energetyczna – typ projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

otwórz

 

Płock, 23.07.2020

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w zamówieniu publicznym o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

Ogłoszenie z dnia z dnia 23.07.2020 r. nr. ZAO-AO.271.4.2020.UD

Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  Gminach Regionu Płockiego"
w formule  "zaprojektuj i wybuduj "
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacjia budynków użyteczności publicznej,
nr RPMA.04.02.00-IP.01.14-104/20. 

otwórz

 

Płock, 28.07.2020

Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej w zamówieniu publicznym o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 

Ogłoszenie z dnia z dnia 28.07.2020 r. nr. ZAO-AO.271.5.2020.UD

Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  Gminach Regionu Płockiego"

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 4.2

Efektywność energetyczna, typ projektów:

Termomodernizacjia budynków użyteczności publicznej,
nr RPMA.04.02.00-IP.01.14-104/20.

otwórz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-21 22:54:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-29 08:17:31
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 879824]

przewiń do góry