Uchwała Nr 1/I/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
 
w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2020-2023
uchwala_nr_1_i_2020.pdf
 
 
Uchwała Nr 2/I/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
 
uchwała budżetowa
 
 
Uchwała Nr 3/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok
 
 
Uchwała Nr 4/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwała nie została podjęta
 
 
Uchwała Nr 5/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
w sprawie: odwołania Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwała nie została podjęta
 
 
Uchwała Nr 6/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
w sprawie: uchylenia uchwały nr 28/VI/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 24 września 2019 r. oraz
ustalenia liczby Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwała nie została podjęta
 
 
Uchwała Nr 7/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
 
w sprawie: odwołania Głównego  Księgowego Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwała nie została podjęta
 
 
Uchwała Nr 8/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 marca 2020 r.
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 -2023 rok
 
 
Uchwała Nr 9/II/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 11 marca 2020 r.
 
zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok
 
 
Uchwała Nr 10/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: wotum zaufania dla Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 11/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok
 
 
Uchwała Nr 12/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok
 
 
Uchwała Nr 13/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2019 rok
 
 
Uchwała Nr 14/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2020 – 2023
 
 
Uchwała Nr 15/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2020 rok
 
 
Uchwała Nr 16/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 17/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: powołania Członka Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 18/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 19/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: odwołania członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 20/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: uchylenia uchwały nr 28/VI/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 24 września 2019 r. oraz ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących i Członków Zarządu Związku Gmin regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 21/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: ustalenia składu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
 
 
Uchwała Nr 22/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: skargi mieszkańca dotyczącej  niepodjęcia  działań mających na celu dokonanie zwrotu,
wniesionych na rachunek Związku Gmin Regionu Płockiego opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przekazanej pismem
Regionalnej Izby Obrachunkowej WK.053.46.2020 z 14 lipca 2020 roku
 
 
Uchwała Nr 23/IV/2020
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na zamiar przystąpienia Związku Gmin Regionu Płockiego do realizacji przedsięwzięcia,
polegającego na: przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania współfinansowania
ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 wspólnej realizacji projektu w partnerstwie z Gminami Członkowskimi
i w ramach Działania 4.2 Efektywność Energetyczna,
typ projektu – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-15 01:21:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-13 11:23:48
  • Liczba odsłon: 247
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909950]

przewiń do góry