Płock, 01.07.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Płock, 13.06.2019 r.
  Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym 
 o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 


   Ogłoszenie z dnia z dnia 13.06.2019 r. nr. ZAO-AO.271.24.2019.UD 


 Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 
„Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj  i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego”  


  

Dokumenty do pobrania: 

1.  Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej -  do pobrania  
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  -  do pobrania
3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy -  do pobrania   
4. Załącznik nr 3 - Wykaz Wykonanych Usług Pełnienia Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  -  do pobrania
5. Załączniki nr 4-15 - Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) -  do pobrania      
6. Załącznik nr 16 - Klauzura informacyjna z art. 13 RODO -  do pobrania
7. Załącznik nr 17 -  Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia 2019 _2020 -  do pobrania
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-13 16:38:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 23:05:27
  • Liczba odsłon: 339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894444]

przewiń do góry