Płock, 09.07.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE NABORU NR 1/2019 Z DNIA 10.04.2019 ROKU
NA WOLNE STANOWISKO: MŁODSZEGO REFERENTA DS. WINDYKACJI GO

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że  zgodnie z  §10 ust. 3 Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 10.04.2019 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego nabór nr 1/2019 z dnia 10.04.2019 roku zostaje unieważniony.Płock, dnia 10.04.2019 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 Z DNIA 10.04.2019 roku


Związek Gmin Regionu Płockiego
ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. windykacji GO, 1 etat

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 z dnia 10.04.2019 roku -  do pobrania
2. Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 10.04.2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Związku Gmin regionu Płockiego -  do pobrania
3. Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 10.04.2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Naboru do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO -  do pobrania
4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata -  do pobrania
5. Oświadczenia -  do pobrania
6. Obowiązek informacyjny -  do pobrania


Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO,” - ogłoszenie nr  1/2019 z dnia 10.04.2019 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2019 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.
Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-10 14:45:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-09 13:12:32
  • Liczba odsłon: 1262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894561]

przewiń do góry