Płock, dnia 25.07.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 roku na stanowisko

Specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana:

 

Pani Katarzyna Wółkiewicz

 

Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki testu kwalifikacyjnego, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowała się Pani Katarzyna Wółkiewicz.

Wymieniona wyżej osoba daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.

 


  Płock dnia 19.07.2018

II ETAP NABORU NR 6/2018 Z DNIA 13.06.2018

na stanowisko: specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

L.P.

Imię   i nazwisko

1

Katarzyna Wółkiewicz, Płock

2

Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

3

Adam Eugeniusz Ślusarski, Dobrzyków

4

Edyta Dużyńska, Płock

5

Danuta Wasilewska, Płock

 

Płock, dnia 18.07.2018r.

 

I ETAP NABORU

NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNYCH

– 1 ETAT

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 r.

na stanowisko: specjalisty ds. administracyjno – organizacyjnych

 

 1. Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych  
 2. Katarzyna Wółkiewicz, Płock 
 3. Danuta Wasilewska, Płock
 4. Tomasz Pietrzak, Płock
 5. Krystyna Pisarek, Płock
 6. Edyta Dużyńska, Płock
 7. Monika Błaszczyk, Płock
 8. Adam Eugeniusz Ślusarski
 9. Renata Tomaszewska, Płock
 10. Anna Sieklucka, Płock
 11. Sylwia Strzałkowska, Stara Biała
 12. Małgorzata Piasecka, Bielsk


Płock, dnia 13.07.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 6/2018 Z DNIA 13.06.2018 ROKU  

na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych

 

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku (czwartek) o godz. 9:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

Do udziału w II etapie naboru nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 roku na stanowisko : specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 roku.


 

Płock, dnia 13.07.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 6/2018 Z DNIA 13.06.2018 ROKU  

na stanowisko: Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19 lipca 2018 roku (czwartek) od godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 117 ( Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego)Płock, dnia 13.06.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 Z DNIA 13.06.2018 roku

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SPECJALISTY DS. ADMINISTRACYJNO - ORGANIZACYJNYCH

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

 1. Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 roku  do pobrania
 2. Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 13.06.2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych,  do pobrania
 3. Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 13.06.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych,  do porania
 4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata  do pobrania
 5. Oświadczenia  do pobrania

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych, - ogłoszenie nr   6/2018 z dnia 13.06.2018 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 27.06.2018 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-13 15:54:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-25 12:29:57
 • Liczba odsłon: 1225
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894633]

przewiń do góry