Płock, dnia 11.07.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 roku na stanowisko

Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana:

 

Pani Joanna Skrok, Płock

oraz

Pani Maria Martyna Bobik, Dziarnowo

 

Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki testu kwalifikacyjnego, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowała się Pani Joanna Skrok oraz Pani Maria Martyna Bobik.

Wymienione wyżej osoby dają największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym

naborem.


Płock, dnia 06.07.2018

 

II ETAP NABORU NR 4/2018 Z DNIA 13.06.2018

na stanowisko: młodszy referent ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

 1. Joanna Skrok, Płock
 2. Mateusz Błaszczyk, Płock
 3. Maria Martyna Bobik, Dziarnowo
 4. Zuzanna Olejniczak, Płock
 5. Monika Kwiatkowska, Płock
 6. Ludmiła Abramczyk, Biała
 7. Beata Golat – Skwarek, Płock
 8. Magdalena Wrońska, Grabina


Płock, dnia 05.07.2018r.

 

I ETAP NABORU

NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS. ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SYSTEMU GO

– 2 etat

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 r.

na stanowisko: MŁODSZY REFERENT DS. ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SYSTEMU GO

 1. Magdalena Wiśniewska, Konary
 2. Krystyna Pisarek, Płock
 3. Weronika Pisarek, Płock
 4. Mateusz Jankowski, Borowiczki Pieńki
 5. Danuta Wasilewska, Płock
 6. Marzena Rudzińska, Murzynowo
 7. Natalia Guzanowska, Płock
 8. Joanna Skrok, Płock
 9. Beata Golat - Skwarek, Płock
 10. Karolina Brzezińska - Chyba, Popłacin
 11. Paulina Kościelska, Płock
 12. Maria Martyna Bobik, Dziarnowo
 13. Monika Kwiatkowska, Płock
 14. Małgorzata Bisiorek, Gąbin
 15. Adam Eugeniusz Ślusarski, Dobrzyków
 16. Renata Tomaszewska, Płock
 17. Aleksandra Aronowska, Goszczyno
 18. Ludmiła Abramczyk, Biała
 19. Zuzanna Olejniczak, Płock
 20. Anna Smardzewska, Płock
 21. Magdalena Wrońska, Grabina
 22. Mateusz Błaszczyk, PłockPłock, dnia 03.07.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 4/2018 Z DNIA 13.06.2018 ROKU  

na stanowisko: Młodszy referent ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 roku (piątek) o godz. 8:15 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

Do udziału w II etapie naboru nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 roku na stanowisko : Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 roku.

 

 

Płock, dnia 03.07.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 4/2018 Z DNIA 13.06.2018 ROKU  

na stanowisko: Młodszy referent ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 roku (piątek) od godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 117 ( Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego)
Płock, dnia 13.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 Z DNIA 13.06.2018 roku

   

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO,

                                                                                                        2 etaty

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 1. Ogłoszenie o naborze nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 roku  do pobrania
 2. Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 13.06.2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO  do pobrania
 3. Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 13.06.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO  do pobrania
 4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata  do pobrania
 5. Oświadczenia  do pobrania

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO - ogłoszenie nr   4/2018 z dnia 13.06.2018 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 27.06.2018 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-13 14:50:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 14:55:25
 • Liczba odsłon: 1030
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894612]

przewiń do góry