Płock, dnia 24.05.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 3/2018 z dnia 11.04.2018 roku na stanowisko

Specjalisty – Koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana:

Pani Edyta Kowalska

 

 

Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki testu kwalifikacyjnego, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowała się Pani Edyta Kowalska.

Wymieniona wyżej osoba daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.


Płock, dnia 11.05.2018

 

 

II ETAP NABORU NR 3/2018 Z DNIA 11.04.2018

Na stanowisko specjalisty – koordynatora projektów i programów inwestycyjnych.

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 1. Edyta Kowalska, Słupno
 2. Monika Błaszczyk, Płock
 3. Beata Golat - Skwarek, Płock
 4. Artur Brożek, Płock
 5. Bogusław Janusz Wiśniewski, Płock
 6. osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych 


Płock, dnia 09.05.2018r.


I ETAP NABORU


  NA STANOWISKO SPECJALISTY – KOORDYNATORA ZESPOŁU PROJEKTÓW I PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH– 1 etat

Lista osób


spełniających wymagania formalne określone


w ogłoszeniu o naborze nr 3/2018 z dnia 11.04.2018 r.


na stanowisko: specjalisty – koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych  


1.        Artur Brożek, Płock


2.        Bogusław Janusz Wiśniewski, Płock


3.        Edyta Kowalska, Słupno


4.        Jacek Sobański, Płock


5.        osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych


6.        Monika Błaszczyk, Płock


7.        Beata Golat - Skwarek, Płock
Płock, dnia 08.05.2018 roku


II ETAP NABORU


NR 3/2018 Z DNIA 11.04.2018 ROKU  


na stanowisko: Specjalisty – Koordynatora Zespołu Projektów i Programów inwestycyjnych


TEST KWALIFIKACYJNY


 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).


  Do udziału w II etapie naboru nr 3/2018 z dnia 11.04.2018 roku na stanowisko : Specjalisty – Koordynatora Zespołu Projektów i Programów inwestycyjnych zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 3/2018 z dnia 11.04.2018 roku.Płock, dnia 08.05.2018 roku


III ETAP NABORU


NR 3/2018 Z DNIA 11.04.2018 ROKU  


na stanowisko: Specjalisty – Koordynatora Zespołu Projektów i Programów inwestycyjnych


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku (piątek) od godz. 11:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 117 ( Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego)
Płock, dnia 11.04.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Z DNIA 11.04.2018 roku

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: specjalisty – koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych, 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

 1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 z dnia 11.04.2018 roku  do pobrania

 2. Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 11.04.2018roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko specjalisty – koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych do pobrania
  Regulamin

 3. Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 11.04.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko specjalisty – koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych do pobrania

 4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

 5. Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : specjalisty – koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych - ogłoszenie nr   3/2018 z dnia 11.04.2018 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 25.04.2018 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-11 15:21:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 12:31:23
 • Liczba odsłon: 1057
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894486]

przewiń do góry