Płock, dnia 24.05.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 2/2018 z dnia 11.04.2018 roku na stanowisko

młodszego referenta ds. windykacji GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana:

 

Pani Joanna Gapińska, Płock

 

Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, wyniki testu kwalifikacyjnego, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowała się Pani Joanna Gapińska.

Wymieniona wyżej osoba daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.  Płock, dnia 18.05.2018 roku

II ETAP NABORU NR 2/2018 Z DNIA 11.04.2018

Na stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 1. Beata Matusiak, Płock
 2. Przemysław Lisiecki, Grabina
 3. Klaudia Kinalska, Tchórz
 4. Joanna Gapińska, Płock
 5. Wanda Kuczuk, Zawidz
 6. Beata Golat-Skwarek, Płock
 7. Karina Kryska, Gostynin
 8. Artur Brożek, Płock
 9. Adam Ślusarski, Dobrzyków
 10. Sylwia Kowalska, Stara Biała
 11. Tomasz Omen, Płock
 12. Agnieszka Zakrzewska, Płock


Płock, dnia 15.05.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 2/2018 Z DNIA 11.04.2018 ROKU  

na stanowisko: młodszy referent ds. windykacji

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że  III etap naboru –  rozmowa kwalifikacyjna   odbędzie się w dniu   18 maja 2018 roku (piątek) od godz. 11:00   w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego,  sala 20/21   (  Budynek F  Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego)


  Płock, dnia 15.05.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 2/2018 Z DNIA 11.04.2018 ROKU  

na stanowisko: młodszy referent ds. windykacji

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, sala nr 20/21 ( Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

 Do udziału w II etapie naboru nr 2/2018 z dnia 11.04.2018 roku na stanowisko : młodszego referenta ds. windykacji GO zapraszamy osoby, które przeszły pozytywnie I etap naboru tj. spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 2/2018 z dnia 11.04.2018 roku.

 

 


Płock, dnia 15.05.2018r.

 

I ETAP NABORU

 NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS. WINDYKACJI GO– 1 etat

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 2/2018 z dnia 11.04.2018 r.

na stanowisko: młodszy referent ds. windykacji GO


1.        Wanda Kuczuk, Zgagowo Wieś

2.        Agnieszka Zakrzewska, Płock

3.        Beata Golat - Skwarek, Płock

4.        Joanna Gapińska, Płock

5.        Klaudia Kinalska, Tchórz

6.        Katarzyna Przybylska, Płock

7.        Jolanta Pruszkowska, Płock

8.        Radosław Dejnecki, Płock

9.        Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

10.     Wiesława Zastawna, Płock

11.     Karina Kryska, Gostynin

12.     Monika Pawłowska, Rogozino

13.     Karolina Motylińska, Brudzeń Duży

14.     Artur Brożek, Płock

15.     Tomasz Pietrzak, Płock

16.     Tomasz Omen, Płock

17.     Agnieszka Pawłowska, Płock

18.     Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

19.     Adam Eugeniusz Ślusarski, Dobrzyków

20.     Katarzyna Śliwińska, Mańkowo

21.     Danuta Wasilewska, Płock

22.     Elżbieta Wysocka, Płock

23.     Beata Matusiak, Płock

24.     Przemysław Lisiecki, Grabina

25.     Dorota Guzek-Badach, Płock

26.     Sylwia Marlena Kowalska, Stara Biała

27.     Joanna Kruk, Miszewko Strzałkowskie

28.     Agnieszka Kargulewicz, Rogozino

29.     Anna Jaworska, Mańkowo

30.     Iwona Szymczak, Płock

31.     Martyna Kupniewska, Sękowo

32.     Martyna Kruszewska, Nowe Proboszczewice


Płock, dnia 11.04.2018r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Z DNIA 11.04.2018 roku

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. windykacji GO, 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

 1. Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 z dnia 11.04.2018 roku do pobrania

 2. Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 11.04.2018roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO do pobrania  
  Regulamin

 3. Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 11.04.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO do pobrania

 4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

 5. Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. windykacji GO - ogłoszenie nr   2/2018 z dnia 11.04.2018 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 25.04.2018 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-11 14:56:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-30 21:06:12
 • Liczba odsłon: 1888
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894598]

przewiń do góry