ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2017-12-05 nr ZAO-AO.271.44.2017.KW


Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług informatycznych oraz wsparcia dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

 1. Zaproszenie do składania ofert -     do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy -     do pobrania
 3. Wzór umowy -    do pobrania
 4. Wyniki postępowania -    do pobrania


ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2017-12-05 nr ZAO-AO.271.43.2017.BG


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej oraz usług pocztowych

 1. Zaproszenie do składania ofert      do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia      do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie     do pobrania
 4. Załącznik nr 3 -    Oświadczenie      do pobrania
 5. Załącznik nr 4 -    Oświadczenie      do pobrania
 6. Załącznik nr 5 -    Oświadczenie      do pobrania
 7. Załącznik nr 6 - Wykaz      do pobrania
 8. Projekt umowy      do pobrania
 9. Wyniki postępowania -    do pobrania

 

UWAGA !!!

Odpowiedzi na pytania      do pobrania

Zamawiający informuje, że:

 • w pkt. 17 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia została wprowadzona zmiana
 • w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia (poz. 7, 7A-dodana oraz 8)
 • w § 10 ust. 1 i 2 Projektu umowy
 • w § 12 Projektu Umowy
 1. Załącznik nr 1 -     do pobrania
 2. Załącznik nr 2 -     do pobrania
 3. Projekt umowy -     do pobrania

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na ogłoszenie     nr ZAO-AO.271.43.2017.BG   z dnia   05.12.2017  do dnia 18.12.2017 do godziny 13:00.


Odpowiedzi na pytania (14-12-2017r.)  do pobrania


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS.

Ogłoszenie z dnia 04.12.2017 nr ZAO-AO.271.40.2017.IS

 

Przedmiotem zamówienia jest "Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi"

 1. Zaproszenie do składania ofert -  zaproszenie_do_skladania_ofert_pszok_poiis.pdf   
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy -   formularz_pszokipois.docx   
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu    oswiadczenie.docx   
 4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy -   umowa_pszoki_pois.docx   
 5. Załącznik nr 4 - Wykaz wstępnych propozycji lokalizacji posadowienia PSZOK-ów -    lokalizacja_pszok.doc

 

Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2017-11-29 nr ZAO-AO.271.42.2017.BG


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe na potrzeby Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

 1. Zaproszenie do składania ofert       do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy       do pobrania
 3. Załącznik nr 2 -   Oświadczenie      do pobrania
 4. Załącznik nr 3 -  Oświadczenie      do pobrania
 5. Wzór Umowy do pobrania
 6. Wyniki postępowania -  do pobrania


UWAGA !

dot. ogłoszenia nr ZAO-AO.271.42.2017.BG

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego informuje o zmianie zapisu w pozycjach: 12, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 91, 92, 93, 94 („nazwa towaru”, „ilość szacunkowa”) w Formularzu ofertowym CZĘŚĆ II, stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarki i kserokopiarki oraz akcesoriów komputerowych.  

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża     do godz. 12:00 (8.12.2017)    składanie ofert.

 1. Załącznik nr 1 -      Formularz Ofertowy           do pobrania


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS.

Ogłoszenie z dnia 24.11.2017 nr ZAO-AO.271.41.2017.RM


Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wskazanym w pkt VI zaproszenia do składania ofert.

 1. Zaproszenie do składania ofert       do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy          do pobrania
 3. Załącznik nr 2 -     Wzór Umowy       do pobrania
 4. Wyniki postępowania      do pobrania


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 23.10.2017 nr ZAO-AO.271.39.39.2017


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego".

 1. Zaproszenie do składania ofert:   zaproszenie_do_skladania_ofert_-_inspektor_23.10.2017.pdf
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy:  formularz_ofertowy_pelnienie_nadzoru_23.10.2017.doc
 3. Wzór umowy:   umowa_o_pelnienie_nadzoru_23.10.2017.pdf
 4. Wyniki postępowania:    informacja_o_wyborze_-_inspektor_30.10.2017.pdf


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 20.09.2017 nr ZAO-AO.271.32.2017.BG


Zniszczenie dokumentacji papierowej (makulatury)Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

 1. Zaproszenie do składania ofert   do pobrania
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy   do pobrania
 3. Wyniki postępowania   do pobrania


(2017-08-02­) Uwaga!

Dotyczy ogłoszenia   ZAO-AO.271.36.2017.KW

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego, informuje o zmianie zapisu pkt IV, pkt VII ust. 7 zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej (ZAO-AO.271.36.2017.KW z dnia 31.07.2017 r.) na  „Wykonanie i dostawę pokrowca do czytników kodów kreskowych w ilości 32 szt.”   oraz zapisu § 6 ust. 1 załącznika nr 2 (Wzór Umowy). 

 1. Informacja o zmianach    do pobrania   

Poniżej zamieszczamy z naniesionymi zmianami zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej oraz załącznik nr 2.

 1. Zaproszenie do składania ofert   do pobrania
 2. Załącznik nr 2: Wzór umowy    do pobrania
 3. Wyniki postępowania:    do pobrania


(2017-08-02­)

Pytanie dot. ogłoszenia   z dnia 31.07.2017 nr   ZAO-AO.271.36.2017.KW

Pytanie   
Czy dopuścicie Państwo termin realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni?

Odpowiedź   
Zamawiający  akceptuje termin realizacji zamówienia w ciągu 14 dni.


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 31.07.2017 nr ZAO-AO.271.36.2017.KW


Wykonanie i dostawa pokrowca do czytników kodów kreskowych w ilości 32 szt.

 1. Zaproszenie do składania ofert   do pobrania  
 2. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy   do pobrania   
 3. Załącznik nr 2: Wzór umowy   do pobrania


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 13.07.2017 nr ZAO-AO.271.35.2017.RM


Zakup i dostawę urządzeń aktywnych sieci komputerowej, dysków (magazyn danych) i elementów okablowania strukturalnego wskazanych w pkt VI zaproszenia do składania ofert.

 1. Zaproszenie do składania ofert        do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy        do pobrania
 3. Załącznik nr 2 -  Wzór Umowy            do pobrania
 4. Wyniki postępowania         wyniki_postepowania.pdf


(2017-08-08)

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż Wykonawca   „Syriana” Joanna Fischer odstąpił od podpisania umowy w postępowaniu   ZAO-AO.271.34.2017.RM   . W związku    z tym, do realizacji przedmiotu zamówienia tj. Licencji Serwera Terminali CALL w ilości 5 sztuk Zamawiający na postawie przeprowadzonego postępowania  ZAO-AO.271.34.2017.RM , wyłonił Wykonawcę  NTT Bogusław Krysztoforski , który złożył najkorzystniejszą ofertę. 


(2017-07-19)

Pytania dot. poz. 1 laptop  - postepowanie nr  ZAO-AO.271.34.2017.RM na

Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Pytanie 1

Czy zapytanie dopuszcza złożenie oferty:

- ze złączem HDMI, Rj-45, USB 3.0 x 3 , ale bez VGA?

- dysk SSD m2. 250 GB zamiast 256 GB?

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje złożenie ofert z poniższą konfiguracją sprzętu:

-  ze złączem HDMI, Rj-45, USB 3.0 x 3 , ale bez VGA,   warunkiem koniecznym   Zamawiającego jest aby zestaw posiadał adapter złącza HDMI / VGA umożliwiający podłączenie monitorów zewnętrznych oraz projektorów ze złączami VGA

- dysk SSD m2 o pojemności 250GB zamiast 256GB


Pytanie 2

Laptopy albo nie mają wbudowanego portu VGA(DSUB) albo napędu DVDRW. Czy można zaproponować sprzęt, który funkcjonalności te spełnia przez przejściówkę HDMI/VGA lub/i napęd DVDRW zewnętrzny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zestawie z laptopem przejściówki  HDMI / VGA, ale nie akceptuje składania ofert cenowych zawierających zewnętrzny napęd DVDRW zamiast napędu wbudowanego.


Pytanie 3    
Czy zamawiający dopuści laptopa z  2x USB 3.0 i 1 x USB 2.0?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w konfiguracji komputera typu Laptop z  2x USB 3.0 i 1 x USB 2.0.


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 13.07.2017 nr ZAO-AO.271.34.2017.RM


Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wskazanym w pkt VI zaproszenia do składania ofert.

 1. Zaproszenie do składania ofert      do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy        do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Wzór Umowy            do pobrania
 4. Wyniki postępowania      wyniki_postepowania.pdf      


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 21.06.2017 nr ZAO-AO.271.33.2017.KW


Zakup i dostawę czytników kodów kreskowych w raz z akcesoriami (wyposażeniem) wskazanymi w pkt VI

 1. Zaproszenie do składania ofert    do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy - Wariant I - Czytnik kodów kreskowych wraz z akcesoriami (wyposażeniem ) nie  zawierającymi mobilnej stacji dokującej.     do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy - Wariant II - Czytnik kodów kreskowych wraz z akcesoriami (wyposażeniem) zawierającymi mobilną stację dokującą  umożliwiającą montaż w pojeździe (input: 12 -24 V DC – 50 Hz).    do pobrania
 4. Załącznik nr 3 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.     do pobrania
 5. Załącznik nr 4 - Wzór Umowy - Wariant I - Czytnik kodów kreskowych wraz z akcesoriami (wyposażeniem) nie  zawierającymi mobilnej stacji  dokującej.     do pobrania
 6. Załącznik nr 5 -  Wzór Umowy - Wariant II - Czytnik kodów kreskowych wraz z akcesoriami  (wyposażeniem)  zawierającymi mobilną stację  dokującą umożliwiającą montaż w pojeździe (input: 12 -24 V DC – 50 Hz).     do pobrania

Zamawiający informuje, że postępowanie nr ZAO-AO.271.33.2017.KW posłużyło Zamawiającemu do obliczenia wartości szacunkowej zamówienia.


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 31.05.2017 nr ZAO-AO.271.29.2017.AK


Sprzedaż i dostawa 12 rowerów turystycznych.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_rower.pdf
 2. Wzór umowy:    umowa_rower.pdf
 3. Formularz ofertowy:   formularz_-_rowery.docx
 4. Wyniki postępowania:   wybor_rower_turystyczny.pdfZaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

O głoszenie z dnia 31.05.2017 nr ZAO-AO.271.28.2017.AK


Sprzedaż i dostawa 12 tabletów multimedialnych.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_tablet.pdf
 2. Wzór umowy:    umowa_tablet.pdf    
 3. Formularz ofertowy:         formularz_-_tablety_1.docx   
 4. Wyniki postępowania:   wybor_tablety.pdf   


(2017-05-23)

PYTANIE

Czy zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji SZJ wyłącznie w jednym podmiocie jakim jest Związek Gmin Regionu Płockiego, czy w podmiotach należących do związku?

ODPOWIEDŹ

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że normą PN – EN ISO  9001:2009 objęty jest wyłącznie Związek Gmin Regionu Płockiego ( z wyłączeniem gmin członkowskich).

W związku z powyższym zakres postępowania na „Dostosowanie posiadanej przez ZGRP dokumentacji normy PN-EN ISO 9001:2009 do wymogów nowej normy ISO 9001:2015, a w przypadku braku dokumentacji wymaganej normą ISO 9001:2015 jej opracowanie” obejmuje tylko jedną lokalizację z siedzibą przy ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.


(2017-05-19)

UWAGA!  DOTYCZY OGŁOSZENIA NR ZAO-AO.271.12.2017.IO-H

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego informuje o zmianie załącznika do Ogłoszenia nr  ZAO-AO.271.122017.IO-H  z dnia 17.05.2017 roku o nazwie „Zaproszenie”.

Poniżej zamieszczamy   prawidłowe Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi dostosowania posiadanej przez Związek Gmin Regionu Płockiego dokumentacji normy PN-EN ISO 9001:2009 do wymogów określonych normą ISO 9001:2015, a w przypadku braku dokumentacji wymaganej normą ISO 9001:2015 jej opracowanie.

pobierz_zaproszenie


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS.

Ogłoszenie z dnia 17.05.2017nr ZAO-AO.271.12.2017   

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na „Dostosowaniu posiadanej przez Związek Gmin Regionu Płockiego dokumentacji normy PN-EN ISO 9001:2009 do wymogów określonych normą ISO 9001:2015, a w przypadku braku dokumentacji wymaganej normą ISO 9001: 2015 jej opracowanie.”

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres i.osowska@zgrp.pl lub w formie papierowej do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, pok. nr 19 do dnia 26.05.2017 r. do godz. 16:00

Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym – zał. Nr 1 do Zaproszenia.

 1. Zaproszenie   pobierz
 2. Formularz ofertowy   pobierz
 3. Wzór umowy   pobierz
 4. Wyniki postępowania     pobierzZaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 17.05.2017nr ZAO-AO.271.23.2017

   

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej   na świadczenie usług z zakresu medycyny   dla 38 pracowników administracyjnych Biura Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, pok. nr 19 (sekretariat) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   i.osowska@zgrp.pl    do dnia  22.05.2017 r.   do godz. 15.00.


Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany powyżej oraz powinna posiadać oznaczenie:    Oferta na usługę przeprowadzania badań profilaktycznych.   W przypadku ofert nadesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w temacie wiadomości należy wpisać:  Oferta na usługę przeprowadzania badań profilaktycznych.

 1. Zaproszenie   pobierz
 2. Formularz ofertowy   pobierz
 3. Wyniki postępowania   pobierz


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 11.05.2017r. nr ZAO-AO.271.21/17.KW


Przedmiot zamówienia:

"Zakup i dostawa drukarki biurowej do drukowania kodów kresowych"

Dokumenty do pobrania: 

 1. Zaproszenie do składania ofert:     zaproszenie_do_skaldania_ofert.pdf
 2. Formularz Oferty:     formularz_ofertowy_drukarka.pdf
 3. Wzór umowy:     wzor_umowy_drukarka.pdf
 4. Wyniki postępowania   wyniki_postepowania_na_drukarke_biurowa_do_drukowania_kodow_kreskowych.pdf  


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 08.05.2017 nr ZAO-AO.271.20.2017.DM  


Usługa opracowania "Programów Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 dla poszczególnych gmin   : Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gostynin, Słupno, Stara Biała, Szczawin Kościelny, Wyszogród   oraz opracowania Raportów z wykonania poprzednio obowiązujących Programów Ochrony Środowiska dla poszczególnych gmin:   Bielsk, Gąbin, Gostynin, Wyszogród   "    

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_do_skladania_ofert_pos_v_2.pdf
 2. Wzór umowy:   umowa_pos_zgrp.pdf   
 3. Formularz ofertowy:   zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pos_v2.doc   
 4. Wynik postępowania:   wyniki_postepowania_pos.pdf     


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017 nr ZAO-AO.271.15.2017.DM   


Usługa opracowania "Programów Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 dla poszczególnych gmin   : Bielsk, Brudzeń Duży, Gąbin, Gostynin, Słupno, Stara Biała, Szczawin Kościelny, Wyszogród   oraz opracowania Raportów z wykonania poprzednio obowiązujących Programów Ochrony Środowiska dla poszczególnych gmin:   Bielsk, Gąbin, Gostynin, Wyszogród "    

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:   zaproszenie_do_skladania_ofert_pos_zgrp.pdf
 2. Wzór umowy:   umowa_pos_zgrp.pdf    
 3. Formularz ofertowy:   zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_pos.doc    

Uwaga !  
Zamawiający unieważnia postępowanie nr ZAO-AO.271.15.2017.DM z dnia 26.04.2017 r.   


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2017 nr ZAO-AO.271.19.2017.AK    

Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach  zadania w zakresie    edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które   będą realizowane   w dwóch edycjach: wiosennej od maja do czerwca oraz jesiennej od września do października 2017   r., na 2 różnych trasach.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:   zaproszenie_do_skladania_ofert_przewodnik_2017.pdf
 2. Wzór umowy:      umowa_przewodnik_2017_.pdf    
 3. Formularz ofertowy:    zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_przewodnik_2017.docx    
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:  zalacznik_nr_2_przewodnik_2017.doc
 5. Informacja z otwarcia ofert:          informacja_przewodnik_.pdf
 6. Wynik postępowania:   wyniki_przewodnik_2017.pdf


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2017 nr ZAO-AO.271.18.2017.AK


Świadczenie  usług przewozu dzieci i młodzieży podczas trwania warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach zadania w zakresie edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które będą realizowanej w dwóch edycjach: wiosennej od maja do czerwca oraz jesiennej od września do października 2017 r., na 2 różnych trasach.   

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_do_skladania_ofert_-_przewoznik_2017.pdf
 2. Wzór umowy:      umowa_przewoznik_2017.pdf    
 3. Formularz ofertowy:   zalacznik_nr_1_formularz__oferotwy_przewoznik_2017.docx    
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: zalaczniki_nr_2__przewoznik_2017.docx
 5. Informacja z otwarcia ofert:   informacja_-_przewoznik_2017_.pdf     
 6. Wynik postępowania:   wyniki_przewoznik_2017.pdf   


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2017 nr ZAO-AO.271.17.2017.AK   


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka".

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:  zaproszenie_do_skladania_ofert_-_inspektor_nadzoru_2017pdf.pdf
 2. Wzór umowy:      umow_inspektor_2017.pdf    
 3. Formularz ofertowy:    zalacznik_nr_1_formularz_inspektor_2017.docx    
 4. Informacja z otwarcia ofert:   informacja_inspektor_2017_.pdf   
 5. Wynik postępowania:   wyniki_inspektor_azbest_2017.pdf   


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 21.04.2017 nr ZAO-AO.271.16.2017.AK


Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:   zaproszenie_do_skladania_ofert_azbest_plock_2017.pdf      
 2. Wzór umowy:      umowa_azbest_plock_2017.pdf    
 3. Formularz ofertowy:  zalacznik_nr_1_fromularz_ofertowy_wykonawca_azbest.docx    
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:    zalacznik_nr_2_azbest.docx     
 5. Informacja z otwarcia ofert:   informacja_wykonawca_azbest_2017_.pdf     
 6. Wynik postępowania:   wyniki_azbest_plock_2017_.pdf   


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 13.04.2017 nr ZAO-AO.271.14.2017.DM


Świadczenie "Usługi utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową".

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert:    zaproszenie_do_skladania_ofert_psy_2017.pdf
 2. Wzór umowy:   umowa_psy_2017.pdf    
 3. Formularz ofertowy:   zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_psy_2017.doc    
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:  zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_psy_2017.docx
 5. Informacja z otwarcia ofert:    informacja_z_otwarcia_ofert_psy_2017.pdf   
 6. Wynik postępowania:    informacja_wynikow_postepowania_psy_2017.pdf   


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie nr ZAO-AO.271.12.2017.IO-H


Związek Gmin Regionu Płockiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (netto i brutto) do    przeprowadzenia szacowania wartości zmówienia  polegającego na opracowaniu/dostosowaniu posiadanej przez Związek Gmin Regionu Płockiego dokumentacji normy PN-EN ISO 9001:2009 do wymogów określonych normą ISO 9001:2015

Do pobrania

 1. Prośba o przedstawienie oferty cenowej do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia  pismo_szacowanie_wdrozenie_iso.pdf


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 21.03.2017r. nr ZAO-AO.271.11/17.KW


"Przedmiotem zamówienia jest wydruk naklejek informacyjnych dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego"

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert     zaproszenie.pdf
 2. Formularz Oferty     formularz_ofertowy_naklejki.pdf
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zaproszenia do składania ofert 
 4. nr ZAO-AO.271.11/17.KW      ogloszenie_wynikow.pdf


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 16.02.2017r. nr ZAO-AO.271.8/17.KW


Przedmiot zamówienia:

"Etykiety termotransferowe białe bez nadruku oraz kalka żywiczna potrzebna do drukarki biurowej w ilości adekwatnej  do wydrukowania 500 000 sztuk  etykiet - ilość etykiet: 500 0000 sztuk"

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert      zaproszenie_do_przedstawienia_oferty_cenowej.pdf
 2. Formularz Oferty     formularz_ofertowy.pdf
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zaproszenia do składania ofert  nr ZAO-AO.271.8/17.KW      wyniki_postepowania_etykiety_i_kalka_zywiczna.pdf


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 13.02.2017r. nr ZAO-AO.271.7/17.KW


Przedmiot zamówienia:

"Etykiety termotransferowe do drukarki biurowej potrzebne do wydrukowania 250 000 sztuk kodów kreskowych"

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert  zaproszenie_do_przedstawienia_oferty-_etykiety_termotransferowe.pdf
 2. Formularz Oferty     formularz_ofertowy-_etykiety_termotransferowe.pdf


UWAGA !!!

Unieważnienie postępowania 

uniewaznienie_postepowania_na_etykiety_termotransferowe_do_drukarki_biurowej_do wydrukowania_250000_sztuk_kodow_kreskowych.pdf


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 13.02.2017r. nr ZAO-AO.271.6/17.KW


"Przedmiotem zamówienia jest wydruk naklejek informacyjnych dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego"

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert     zaproszenie_do_przedstawienia_oferty_cenowej.pdf
 2. Formularz Oferty     formularz_ofertowy.pdf
 3. Wyniki postępowania   wyniki_postepowania_naklejki.pdf  


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-29 15:12:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-23 15:56:47
 • Liczba odsłon: 354
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894463]

przewiń do góry