Płock, dnia. 31.12.2018 r.

 

ZAO-AO.271.29.2018.AS  

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że oferta złożona przez RSC Recycling Service Center ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin spełnia warunki określone w art. 4 pkt. 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) i zostaje wybrana jako najkorzystniejsza na realizację zamówienia pn. „Zastępstwo  techniczno-organizacyjne i koordynacja funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Gąbin dla Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród” .


Płock 27.12.2018rZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-12-27    nr    ZAO-AO.271.29.2018.AS


Zastępstwo techniczno - organizacyjne i koordynacja funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), działającego w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Gąbin dla Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.

Dokumenty do pobrania:  
 1. Zaproszenie do składania ofert:  do pobrania
 2. Projekt umowy:  do pobrania
 3. Projekt umowy powierzania przetwarzania danych osobowych do pobrania
 4. Formularz ofertowy:  do pobrania

Pytania Wykonawców 

 Płock 13.12.2018r

Ogłoszenie z dnia 10.12.2018 nr               ZAO-AO.271.26.2018.BG


Pytania Wykonawców 

 Płock 12.12.2018r

Ogłoszenie z dnia 10.12.2018 nr           ZAO-AO.271.26.2018.BG


odpowiedzi_na_pytania

zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia

zalacznik_nr_1_do_umowy

zestawienie_nr_2_-_zestawienie
Płock, 10.12.2018 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie z dnia z dnia 10.12.2018 r. nr. ZAO-AO.271.26.2018.BG

"Świadczenie usług pocztowych"

 1. Zaproszenie do składania ofert  do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  do pobrania
 3. Załącznik nr 2 – zestawienie ilościowo – wartościowe  do pobrania
 4.  Załącznik nr 3 – Oświadczenie  do pobrania
 5.  Załącznik nr 4 – Oświadczenie  do pobrania
 6.  Załącznik nr 5 – Oświadczenie  do pobrania
 7.  Załącznik nr 6 – Wykaz  do pobrania
 8.  Projekt umowy  do pobrania
 9.   Wyniki do pobrania

Płock, 6.12.2018 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie z dnia z dnia 6.12.2018 r. nr. ZAO-AO.271.25.2018.KWDokumenty do pobrania:


Zaproszenie do składania ofert:  do pobrania


1. Załącznik nr 1 -  do pobrania

2. Załącznik nr 2 -  do pobrania   

3. Załącznik nr 3 -   do pobrania

4. Wyniki - do pobraniaPłock, 5.12.2018 r.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie z dnia z dnia 5.12.2018 r. nr. ZAO-AO.271.24.2018.KWDokumenty do pobrania:Zaproszenie do składania ofert:  do pobrania


1. Załącznik nr 1 -  do pobrania

2. Załącznik nr 2 -  do pobrania

3. Załącznik nr 3 -   do pobrania

4. Wyniki - do pobrania.pdf
Płock 14.11.2018rZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Ogłoszenie z dnia 14.11.2018    nr. ZAO-AO.271.22.2018.GB

 

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Biura Związku Gmin Regionu Płockiego.

 


Dokumenty do pobrania:


 1. Zaproszenie do składania ofert   do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – cz. I   do pobrania
 3. Załącznik nr 1 – cz. II   do pobrania
 4. Załącznik nr 2   do pobrania
 5. Załącznik nr 3   do pobrania
 6. Wzór umowy   do pobrania
 7. Wyniki   do pobraniaPytania Wykonawców 

 Płock 24.09.2018r

Ogłoszenie z dnia 2018-09-17 nr       ZAO-AO.271.19.2018.RM


Uwaga !

Na prośbę wykonawców Zamawiający dookreśla numer seryjny urządzenia, dla którego dedykowana jest pamięć RAM.

Service-Tag urządzenia H3XMJ32.
ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-09-21  nr  ZAO-AO.271.21.2018.EK


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro    do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy  do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Wzór Umowy  do pobrania
 4. Umowa podpowierzenia danych osobowych  do pobrania
 5. Obowiązek informacyjny  do pobrania
 6. Wyniki  do pobraniaDotyczy postępowania ZAO-AO.271.20.2018.UD

                                                            Płock 20-09-2018 r.

Uwaga! rojekt Umowy, dotyczącego zaproszenia do składania ofert, pn:  "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”  dokonano niezamierzonej omyłki pisarskiej.

W związku z tym, 

dotychczasowe brzmienie:

§ 6 Termin realizacji umowy

„Realizacja przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły od dnia podpisania umowy do dnia 31 październik 2019 r.”

otrzymuje brzmienie: 

§ 6 Termin realizacji umowy

„Realizacja przedmiotu umowy Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły od dnia podpisania umowy do dnia 31 październik 2018 r.”

 

Dotyczy postępowania ZAO-AO.271.20.2018.UD  

Płock 20-09-2018 r.

 

Uwaga!

 

Zamawiający informuje, iż wykreśla § 10 ust. 5  w treści załącznika nr 1 Projekt  Umowy,  dotyczącego zaproszenia do składania ofert, pn: "Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”


- Komunikat -

Płock 20-09-2018r

Do ogłoszenia ZAO-AO.271.20.2018.UD z dnia 19.09.2018 r. – korekta

 

Z amawiający informuje, iż w opublikowanym ogłoszeniu  nr   ZAO-AO.271.20.2018.UD z dnia 19.09.2018 r.  nastąpiła omyłka związana z opublikowaniem błędnej treści projektu umowy tj. " Załącznik nr 1 - projekt umowy ". W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza  poniżej  prawidłowy  " Załącznik Załącznik nr 1 - projekt umowy ".

Załącznik nr 1 - projekt umowy:   do pobraniaZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-09-19  nr  ZAO-AO.271.20.2018.UD


ZAPROSZENIE DO SKAŁADANIA OFERT 

w zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30 tyś.  


„Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową”.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do Składania Ofert   do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – Projekt Umowy:    do pobrania
 3. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy:    do pobrania
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu Warunków udziału w postępowaniu:    do pobrania
 5. Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:    do pobrania
 6. Załącznik nr 3 -  do Projektu Umowy – Projekt umowy podpowierzenia  przetwarzania danych osobowych:    do pobrania
 7. Wyniki -    do pobraniaZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-09-17 nr  ZAO-AO.271.19.2018.RM


Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę Pamięci RAM do serwera.


 1. Zaproszenie do składania ofert  do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Przedmiotu Zamówienia  do pobrania
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy   do pobrania
 4. Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  do pobrania
 5. Wyniki -  do pobrania
ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-08-16 nr  ZAO-AO.271.18.2018.EK


Związek Gmin Regionu Płockiego wraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, na wydruk 1000 sztuk dyplomów w celu oszacowania kosztów zamówienia. Czas składania ofert do dnia 24-08-2018 r. do godziny 14:00. Oferty należy przesłać na adres e-mail:  zgrp@zgrp.pl  z dopiskiem w temacie wiadomości "Usługa druku 1000 sztuk dyplomów".

 1. Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej  do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  do pobrania
 3. Załącznik nr 2 – Wzór projektu dyplomów  do pobrania
 4. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  do pobrania
 5. Wyniki  do pobrania


ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-08-06


Związek Gmin Regionu Płockiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (netto i brutto) do przeprowadzenia szacowania wartości p akietu oprogramowania graficznego CorelDRAW. 

Oferty można przesyłać do dnia 13-08-2018 r. do godziny 12:00, na adres e-mail: it@zgrp.pl, wpisując w temacie wiadomości "Pakiet CorelDRAW".

 1. Specyfikacja techniczna do pobrania
 2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO do pobrania


ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-08-03


Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę Pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office.


 1. Zaproszenie do składania ofert  do pobrania
 2. Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna Przedmiotu Zamówienia do pobrania
 3. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  do pobrania
 4. Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO  do pobrania
 5. Wyniki   do pobraniaZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-07-04


Związek Gmin Regionu Płockiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, na  „Wydruk i dostawę naklejek informacyjnych dla Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w ilości 24000 szt. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sztuk).”


 1. Zaproszenie do składania ofert  do pobrania
 2. Załacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  do pobrania
 3. Załacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego  do pobrania
 4. Wyniki  do pobrania

 


ZAPROSZENIE DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Ogłoszenie z dnia 2018-06-20


Zawiązek Gmin Regionu Płockiego wraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, na zakup komputerów i oprogramowania w celu oszacowania kosztów zamówienia. Czas składania ofert do dnia 25-06-2018 r. do godziny 10:00. Oferty należy przesłać na adres e-mail: it@zgrp.pl z dopiskiem w temacie wiadomości "Zakup komputerów i oprogramowania".

 1. Specyfikacja techniczna  do pobrania
 2. Klauzula obowiązek informacyjny  do pobrania

 


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Ogłoszenie z dnia 2018-06-20


Związek Gmin Regionu Płockiego przesyła pytania od Wykonawców i odpowiedzi dotyczące

ogłoszenia z dnia 20-06-2018 dotyczącego przedstawienia oferty kosztów zakupu komputerów i oprogramowania w celu szacowania wielkości zamówienia.

Pytanie Wykonawcy:
Dot. poz. 5 -
Zestaw komputer PC z monitorem ilość 1 sztuka
Czy dopuścicie Państwo dodatkowa kartę graficzną o pojemności min. 1GB  oraz bez DVI?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści przestawienie oferty cenowej z dodatkową kartą graficzną o pojemności min. 1GB oraz  bez portu DVI.

Pytanie Wykonawcy:
Dot. poz. 1 - Pamięć RAM ilość 2 sztuki
Z uwagi na niedostępność pamięci do serwera   Model: M393B1G70Qh0-YK0, czy dopuścicie Państwo  dedykowaną pamięć producenta DELL do serwera DELL Power Edge R320 posiadającą gwarancję 1 rok?

Odpowiedź:
Mając na uwadze, iż pamięć RAM o przedstawionych parametrach jest niedostępna w sprzedaży, Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty cenowej w celu szacowania zamówienia z ujęciem pamięci RAM producenta DELL do serwera DELL Power Edge R320 posiadającą gwarancję 1 rok.Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-06-07


Świadczenie usług przewozu dzieci i młodzieży podczas trwania warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach zadania w zakresie edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które będą realizowanej w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 różnych trasach.


Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO,   do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie,   do pobrania
 4. Wzór umowy,  do pobrania 

Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-06-07


Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego
w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 30 tyś. EURO do pobrania
 2. Załącznik Nr. 1 – Formularz Ofertowy do pobrania
 3. Załącznik Nr. 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania
 4. Załącznik Nr. 3 – Wzór Umowy do pobrania
 5. Załącznik Nr. 4 – Wykaz wstępnych propozycji lokalizacji posadowienia PSZOK-ów do pobraniaZaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-05-30


Świadczenie  usług przewozu dzieci i młodzieży podczas trwania warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach zadania w zakresie edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które będą realizowanej w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 różnych trasach.   

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 30 tys. EURO,  do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy,  do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie,  do pobrania
 4. Wzór umowy,  do pobraniaZaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-05-30


Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach  zadania w zakresie  edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które  będą realizowane w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 różnych trasach.

 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 30 tys. EURO,  do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy,  do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie  do pobrania
 4. Wzór umowy,  do pobrania

 

Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach  zadania w zakresie  edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które  będą realizowane w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 różnych trasach

Informacja z otwarcia ofert przewodnik - ekolog   do pobrania

 


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-05-23


Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach zadania w zakresie edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które będą realizowane w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 różnych trasach.

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 30 tys. EURO, do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie, do pobrania
 4. Wzór umowy, do pobrania


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-05-23


Świadczenie    usług przewozu dzieci i młodzieży podczas trwania warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach zadania w zakresie edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które będą realizowanej w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 różnych trasach.    

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 30 tys. EURO, do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy, do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Oświadczenie, do pobrania
 4. Wzór umowy, do pobraniaZaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-05-23


Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Kompleksowa usługa w zakresie Demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Płocka”

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:

 1. Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej 30 tys. EURO do pobrania
 2. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy do pobrania
 3. Załącznik Nr 2 Wzór umowy do pobrania
 4. Wynik postępowania do pobrania


Odpowiedzi na pytania Wykonawców

z dnia 2018-05-17


Zapytanie z dnia 16.05.2018 roku do Zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w związku z obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) dla 46 pracowników administracyjnych Biura Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 poz. 2067)

do pobraniaZaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 16.05.2018 roku nr ZAO.AO.271.9.2018.IO-H


Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy w związku z obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.) dla 46 pracowników administracyjnych Biura Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 poz. 2067).

 

Do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert   do pobrania    
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)   do pobrania           
 3. Wynik postępowania  do pobrania


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 09.05.2018 nr ZAO-AO.271.8.2018.EK


Kompleksowa usługa w zakresie „Demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z terenu Miasta Płocka”


 1. Zaproszenie do składania ofert do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Wzór umowy do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy do pobrania
 4. Informacja z otwarcia ofert do pobrania
 5. Wynik postępowania do pobrania

 


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 18.04.2018 nr ZAO-AO.271.6.2018.RM

 

Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych i serwerów w ilości szt. 60

 1. Zaproszenie do składania ofert   do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy  do pobrania
 4. Wyniki postępowania  do pobrania

 


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 17.04.2018 nr ZAO-AO.271.5.2018.KW


Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) w ilości 3 szt

 1. Zaproszenie do składania ofert do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Wzór umowy do pobrania
 4. Wyniki postępowania do pobrania

 

UWAGA !!!

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego, informuje o zmianie zapisu Pkt VI w tabeli l.p. 5; Pkt VI w tabeli l.p. 7 oraz zapisu Pkt X ust. 2 zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej (ZAO-AO.271.5.2018.KW z dnia 17.04.2018 r.) na „Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) w ilości 3 szt.” Pozostałe postanowienia zaproszenia do przedstawienia oferty cenowej pozostają bez zmian.
Informacja o zmianie w zaproszeniu do przedstawienia oferty cenowej
do pobrania
Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej po zmianie
do pobrania

 


Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 22.02.2018 nr ZAO-AO.271.1.2018.KW


Zakup i dostawę drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego) wskazanego w pkt VI zaproszenia do składania ofert.

 

 1. Zaproszenie do składania ofert do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy  do pobrania
 3. Załącznik nr 2 -  Wzór Umowy do pobrania
 4. Wyniki postępowania   do pobrania  
 5. Informacja   do pobrania  

Zaproszenie do składania ofert w zamówieniu publicznym
o wartości nieprzekraczającej 30 tys.

Ogłoszenie z dnia 2018-01-15


Związek Gmin Regionu Płockiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia polegającego na  budowie dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Typ projektów – Rozwój infrastruktury selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia:  zalacznik_nr_1.docx  
 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy:   zalacznik_nr_2.docx  
 3. Załączniki nr 3 - 14 - Programy Funkcjonalno-Użytkowe:  pfu.zip  

 

UWAGA !!!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert   z dnia  18.01.2018 r.  do dnia 22.01.2018 r. do godziny 16:00.

 

UWAGA !!!

Zamawiający unieważnia szacowanie wartości zamówienia z dnia 15.01.2018 r.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-29 14:29:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-08 09:25:14
 • Liczba odsłon: 6761
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909933]

przewiń do góry