Płock, dnia 14.02.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 roku na stanowisko

młodszego referenta ds. windykacji GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia zostali wytypowani:

 

Pani Beata Dudek, zamieszkała w Płocku

Pan Dariusz Ławicki, zamieszkały w Bielsku

 

 Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowali się Pani Beata Dudek oraz Pan Dariusz Ławicki.

Wymienione wyżej osoby dają największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.Płock, dnia 12.02.2018

 

  II ETAP NABORU NR 1/2018 Z DNIA 17.01.2018

Na stanowisko młodszego referenta ds. windykacji

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej


 1. Ilona Ciecharowska, Ulaszewo
 2. Beata Dudek, Płock
 3. Małgorzata Woźniak, Przeciszewo - Kolonia
 4. Dariusz Ławicki, Bielsk
 5. Sylwia Kamińska, PłockPłock, dnia 09.02.2018

 

I ETAP NABORU

 NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. WINDYKACJI GO – 2 etaty

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 r.

na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO

 

 

1.        Beata Dudek, Płock

2.        Elżbieta Zawadzka, Bolesławów

3.        Anna Kobla, Nowe Gulczewo

4.        Monika Karwowska, Ulaszewo

5.        Ilona Ciecharowska, Ulaszewo

6.        Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych

7.        Małgorzata Woźniak, Przeciszewo - Kolonia

8.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych

9.        Tomasz Krajenta, Nowe Proboszczewice

10.    Tomasz Omen, Płock

11.    Żaneta Jankowska, Nowy Duninów

12.    Piotr Mrówka, Gostynin

13.    Martyna Kajkowska, Kolczyn

14.    Dagmara Mikołajczyk, Nowe Proboszczewice

15.    Gabriela Pius, Brwilno

16.    Łukasz Bezel, Płock

17.    Piotr Mańkowski, Płock

18.    Dariusz Ławicki, Bielsk

19.    Aleksandra Stefańska, Bielino

20.    Kinga Maruszewska, Brwilno

21.    Ludmiła Abramczyk, Biała

22.    Sandra Storczyk, Umienino Łubki

23.    Lidia Białaszek, Płock

24.    Beata Augustyniak, Płock

25.    Sylwia Stawicka, Nowe Trzepowo

26.    Karina Kalinowska, Sochacin - Czyżewo

27.    Sylwia Żołnowska, Płock

28.    Sławomir Mieczkowski, Słupno

29.    Dominika Sobiecka, Łąck

30.    Żaneta Sadowska, Myśliborzyce

31.    Małgorzata Bisiorek, Gąbin

32.    Sylwia Anna Kamińska, Płock

33.    Jarosław Dobiesz, Mijakowo

34.    Monika Pawłowska, Rogozino

35.     Katarzyna Machnik, PłockPłock, dnia 08.02.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 1/2018 Z DNIA 17.01.2018 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO – 2 etaty

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 20/21 (Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

 Do udziału w II etapie naboru nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 roku na stanowisko : młodszego referenta ds. windykacji GO zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 roku.

 

 

Płock, dnia 08.02.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 1/2018 Z DNIA 17.01.2018 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO – 2 etaty

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku (poniedziałek) od godz. 11:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 20/21 ( Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego)

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.Płock, dnia 17.01.2018r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Z DNIA 17.01.2018 roku

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. windykacji GO, 2 etaty

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.      Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 roku do pobrania

2.     Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 17.01.2018roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO do pobrania

3.    Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 17.01.2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO do pobrania

4.      Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

5.      Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. windykacji GO - ogłoszenie nr   1/2018 z dnia 17.01.2018 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 31.01.2018 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-17 15:00:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 15:08:08
 • Liczba odsłon: 2767
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909909]

przewiń do góry