Płock, dnia 18.01.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 12/2017 z dnia 13.12.2017 roku na stanowisko

Specjalisty ds. IT

 

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana

 

Pani Katarzyna Wybult zamieszkała w Umieninie

 

 

Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowała się Pani Katarzyna Wybult.

Pani Katarzyna Wybult z uwagi na posiadane doświadczenie oraz wiedzę daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.Płock, dnia 12.01.2018

 

 

II ETAP NABORU NR 12/2017 Z DNIA 13.12.2017

na stanowisko specjalisty ds. IT

 

Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

  1. Katarzyna Wybult, Umienino
  2. Arkadiusz Witkowski, GostyninPłock, dnia 09.01.2018 roku

 

I ETAP NABORU

 NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. IT

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 12/2017 z dnia 13.12.2017 r.

na stanowisko: specjalisty ds. IT  

 


1. Katarzyna Wybult, Umienino

2. Arkadiusz Witkowski, GostyninPłock, dnia 08.01.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 12/2017 Z DNIA 13.12.2017 ROKU  

na stanowisko: specjalisty ds. IT

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) od godz. 10:15 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 117 ( Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.

 

 

Płock, dnia 08.01.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 12/2017 Z DNIA 13.12.2017 ROKU  

na stanowisko: specjalisty ds. IT

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

Do udziału w II etapie naboru nr 12/2017 z dnia 13.12.2017 roku na stanowisko : specjalisty ds. IT zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr  12/2017 z dnia 13.12.2017 roku.Płock, dnia 13.12.2017r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2017 Z DNIA 13.12.2017

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: specjalisty ds. IT – 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.        Ogłoszenie o naborze nr 12/2017 z dnia 13.12.2017 roku do pobrania

2.        Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 13.12.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko specjalisty   ds. IT do pobrania

3.        Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 13.12.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko specjalisty ds. IT do pobrania

4.        Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

5.        Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : SPECJALISTY DS. IT - ogłoszenie nr   12/2017 z dnia 13.12.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 29.12.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-13 17:56:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 16:05:09
  • Liczba odsłon: 511
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894512]

przewiń do góry