Płock, dnia 18.01.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 11/2017 z dnia 13.12.2017 roku na stanowisko

Samodzielnego referenta ds. IT

 

 Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia został wytypowany

 

Pan Krzysztof Hejcelman zamieszkały w Płocku

 

Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentował się Pan Krzysztof Hejcelman.

Pan Krzysztof Hejcelman z uwagi na posiadane doświadczenie oraz wiedzę daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.

 


Płock, dnia 12.01.2018

 

 

II ETAP NABORU NR 11/2017 Z DNIA 13.12.2017

na stanowisko samodzielnego referenta ds. IT

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej


 1. Krzysztof Hejcelman, Płock
 2. Artur Nowakowski, Setropie
 3. Paweł Bieńkowski, PłockPłock, dnia 10.01.2018 roku

 

I ETAP NABORU

 NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. IT

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 11/2017 z dnia 13.12.2017 r.

na stanowisko: Samodzielnego referenta ds. IT

 

 1. Krzysztof Hejcelman, Płock
 2. Artur Nowakowski, Setropie
 3. Paweł Bieńkowski, PłockPłock, dnia 08.01.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 11/2017 Z DNIA 13.12.2017 ROKU  

na stanowisko: samodzielny referent ds. IT

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) od godz. 10:15 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 117 ( Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.

 

 

 

Płock, dnia 08.01.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 11/2017 Z DNIA 13.12.2017 ROKU  

na stanowisko: samodzielny referent ds. IT

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku (piątek) o godz. 9:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

Do udziału w II etapie naboru nr 11/2017 z dnia 13.12.2017 roku na stanowisko : samodzielnego referenta ds. IT zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr  11/2017 z dnia 13.12.2017 roku.Płock, dnia 13.12.2017r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2017 Z DNIA 13.12.2017

 

 Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: samodzielnego referenta ds. IT – 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.      Ogłoszenie o naborze nr 11/2017 z dnia 13.12.2017 roku do pobrania

2.   Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 13.12.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. IT do pobrania

3.   Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 13.12.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko samodzielnego referenta ds. IT do pobrania

4.      Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

5.      Oświadczenia do pobrania

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. IT - ogłoszenie nr   11/2017 z dnia 13.12.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 29.12.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-13 17:33:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 13:25:32
 • Liczba odsłon: 557
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894623]

przewiń do góry