Płock, dnia 20.12.2017 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 roku na stanowisko

młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana jedna osoba

 

Pani Andżelika Lisowska zamieszkała w Nowych Karwosiekach

 

Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Andżelika Lisowska.

Pani Andżelika  jako jedyna daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.

Komisja Konkursowa jednocześnie informuje, że nie dokonała wyłonienia drugiej osoby w naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.

Powyższe było spowodowane faktem, iż po analizie wyników testów kwalifikacyjnych oraz po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja stwierdziła, iż poziom wiedzy kandydatów oraz ich predyspozycje są niezadowalające i nie gwarantują skutecznego wykonywania powierzonych obowiązków na danym stanowisku urzędniczym.


Płock, dnia 18.12.2017

 

II ETAP NABORU NR 10/2017 Z DNIA 29.11.2017

Na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

1

Mateusz Błaszczyk, Płock

2

Andżelika Lisowska, Nowe Karwosieki

3

Małgorzata Zielińska, Płock

4

Henryka Ambroziak, Płock

5

Martyna Karolak, Brudzeń Duży,

6

Mateusz Damian Tomczyk, Cekanowo,

7

Anna Chrząszczewska, Nowy Kamień

8

Ewa Popis, Płock

9

Justyna Gabarska, Żerniki

10

Agnieszka Pawłowska, Płock

11

Aneta Pokorska, Płock

12

Sylwia Giżyńska, Krośnice

 

Płock, dnia 15.12.2017

 

I ETAP NABORU

  NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI OPŁATY

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 r.

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty go

 

1.       Patrycja Pradler, Płock

2.       Agnieszka Pawłowska, Płock

3.       Ewa Popis, Płock

4.       Lisowska Andżelika, Nowe Karwosieki

5.       Dominika Sobiecka, Łąck

6.       Emilia Pędowska, Staroźreby

7.       Sebastian Leszczyński, Płock

8.       Mateusz Damian Tomczak, Słupno

9.       Gabarska Justyna, Brudzeń Duży

10.   Magdalena Kopczyńska, Umienino

11.   Magdalena Pawłowska, Nowe Proboszczewice

12.   Marta Różańska, Płock

13.   Aleksandra Tomaszewska, Płock

14.   Monika Kwasiborska, Płock

15.   Aneta Pokorska, Płock

16.   Małgorzata Bisiorek, Gąbin

17.   Agnieszka Brzózka, Gąbin

18.   Teresa Czachorowska, Turza Wilcza

19.   Ewa Potera, Ciachcin

20.   Anna Olejnik, Płock

21.   Justyna Barańska, Płock

22.   Magdalena Lewandowska, Płock

23.   Kowalska Anna, Brudzeń Mały

24.   Małgorzata Zielińska, Płock

25.   Anna Chrząszczewska, Gąbin

26.   Agnieszka Jankowska, Gąbin

27.   Beata Marzyjanek, Płocka

28.   Henryka Katarzyna Ambroziak, Płocka

29.   Kinga Rutecka, Płock

30.   Karolina Borowska, Płock

31.   Martyna Kajkowska, Kolczyn

32.   Anna Marcinkowska, Nowe Miszewo

33.   Katarzyna Janecka, Płock

34.   Martyna Dorota Karolak, Brudzeń Duży

35.   Mateusz Błaszczyk, Płocka

36.   Joanna Kikolska-Rychalska, Gozdowo

37.   Katarzyna Tomczak, Sendeń Mały

38.   Katarzyna Niedbała, Bielsk

39.   Luiza Żabka, Płock

40.   Sylwia Giżyńska, KrośnicePłock, dnia 15.12.2017 roku

III ETAP NABORU

NR 10/2017 Z DNIA 29.11.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) od godz. 11:30 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, s. nr 20/21 ( Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego)

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.


 

 

Płock, dnia 15.12.2017 roku

II ETAP NABORU

NR 10/2017 Z DNIA 29.11.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 20/21 (Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

Do udziału w II etapie naboru nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 roku na stanowisko : młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 roku.Płock, dnia 29.11.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2017 Z DNIA 29.11.2017

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO, 2 etaty

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

1.   Ogłoszenie o naborze nr 10/2017 z dnia 29.11.2017 roku –  do pobrania

2.   Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty -  do pobrania

3.   Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty -  do pobrania

4.   Kwestionariusz osobowy dla kandydata -  do pobrania

5.   Oświadczenia -  do pobrania

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO - ogłoszenie nr  10/2017 z dnia 29.11.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 13.12.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-29 15:41:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 14:37:00
  • Liczba odsłon: 1368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909934]

przewiń do góry