Płock, dnia 18.01.2018 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 roku na stanowisko

Młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych

 

 Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana

 

Pani Urszula Justyna Dąbkowska zamieszkała w Płocku

 

 Uzasadnienie

Kandydaci spełniający wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze zostali zaproszeni do udziału w teście kwalifikacyjnym. Następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych. Po analizie wyników testów oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa stwierdziła, że najlepiej zaprezentowała się Pani Urszula Justyna Dąbkowska.

Pani Urszula Justyna Dąbkowska z uwagi na posiadane doświadczenie oraz wiedzę daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.

 

Płock, dnia 11.01.2018

 

 

II ETAP NABORU NR 9/2017 Z DNIA 29.11.2017

Na stanowisko młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej


 1. Joanna Zawadzka, Mikołajewo
 2. Mateusz Błaszczyk, Płock
 3. Urszula Justyna Dąbkowska, Płock
 4. Patrycja Jolanta Pradler, Płock
 5. Małgorzata Bisiorek, Gąbin


Płock, dnia 09.01.2018 roku

 

I ETAP NABORU

 NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT DS. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW NIEIWESTYCYJNYCH

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 r.

na stanowisko: młodszego referenta ds. projektów  i programów nieinwestycyjnych

   

 1. Joanna Zawadzka, Mikołajewo
 2. Mateusz Błaszczyk, Płock
 3. Katarzyna Janecka, Płock
 4. Łukasz Bezel, Płock
 5. Małgorzata Zielińska, Płock
 6. Anna Chrząszczewska, Nowy Kamień
 7. Justyna Barańska, Płock
 8. Patrycja Jolanta Pradler, Płock
 9. Anna Olejnik, Płock
 10. Klaudia Nowak Kolczyńska, Płock
 11. Małgorzata Bisiorek, Gąbin
 12. Matuszewski Kamil, Płock
 13. Monika Kwasiborska, Płock
 14. Marta Różańska, Płock
 15. Mateusz Damian Tomczyk, Słupno
 16. Edyta Ewa Kowalska, Stare Gulczewo
 17. Monika Bączek, Bielino
 18. Joanna Sadowska, Płock
 19. Urszula Justyna Dąbkowska, Płock


Płock, dnia 08.01.2018 roku

III ETAP NABORU

NR 9/2017 Z DNIA 29.11.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 roku (czwartek) od godz. 10:15 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego,

s. nr 117 ( Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.


 

Płock, dnia 08.01.2018 roku

II ETAP NABORU

NR 9/2017 Z DNIA 29.11.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu  11 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 9:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

Do udziału w II etapie naboru nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 roku na stanowisko : młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr  9/2017 z dnia 29.11.2017 roku.


Płock, dnia 29.11.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2017 Z DNIA 29.11.2017  

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. projektów i programów, 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.   Ogłoszenie o naborze nr 9/2017 z dnia 29.11.2017 roku –  do pobrania

2.   Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. projektów i programów nie inwestycyjnych -  do pobrania

3.   Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 29.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. projektów i programów nieinwestycyjnych -  do pobrania

4.   Kwestionariusz osobowy dla kandydata -  do pobrania

5.   Oświadczenia -  do pobrania

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. projektów i programów - ogłoszenie nr  9/2017 z dnia 29.11.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 13.12.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana (unieważniona) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-29 14:54:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 13:20:29
 • Liczba odsłon: 1364
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909964]

przewiń do góry