Płock, dnia 29.11.2017 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku na stanowisko

Młodszego referenta ds. windykacji GO

  

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana

 

Pani Monika Lewandowska zamieszkała w Nowych Proboszczewicach

  

Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej j najlepiej zaprezentowała się Pani Monika Lewandowska.

Pani Monika Lewandowska daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.


Płock, dnia 23.11.2017

 

 

II ETAP NABORU NR 8/2017 Z DNIA 18.10.2017

Na stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

L.P.

Imię   i nazwisko

1

Monika Lewandowska, Nowe Proboszczewice

2

Katarzyna Wółkiewicz, Płock

3

Maria Martyna Bobik, Stara Biała

4

Tomasz Omen, Płock

5

Milena Lendzion, Gąbin

6

Marta Różańska, Płock

7

Agata Andrzejewska, Gostynin

8

Michał Jędrzejewski, Płock

9

Wioleta Kucińska, Biała

10

Małgorzata Bisiorek, Gąbin

11

Marcin Korzeniewski, Stara Biała

12

Martyna Kajkowska, Gozdowo

13

Agata Lewandowska, Płock

 

14

Anna Wiącek, Nowe Proboszczewice

 

Płock, dnia 23.11.2017

 

I ETAP NABORU

  NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. WINDYKACJI GO

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 r.

na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO

 

1. Justyna Kraska, Bielsk

2. Martyna Repińska, Płock

3. Monika Lewandowska, Nowe Proboszczewice

4. Gabriela Ruszkowska, Płock

5. Milena Lendzion, Gąbin

6. Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

7. Marta Różańska, Płock

8. Maria Martyna Bobik, Stara Biała

9. Katarzyna Kaleta, Płock

10. Klimkowska Bożena, Bielsk

11. Agata Andrzejewska, Gostynin

12. Anna Maria Mierzejewska, Łąck

13. Mariusz Wiewiórski, Gąbin

14. Wioleta Kucińska, Biała

15. Aleksandra Sochalewska, Stara Biała

16. Katarzyna Rajda, Mała Wieś

17. Kinga Maruszewska, Brwilno

18. Kinga Rudzińska, Szczawin Kościelny

19. Anna Chrząszczewska, Gąbin

20. Anna Wiącek, Nowe Proboszczewice

21. Agata Lewandowska, Płock

22. Marcin Korzeniewski, Stara Biała

23. Tomasz Omen, Płock

24. Katarzyna Wółkiewicz, Płock

25. Martyna Kajkowska, Gozdowo

26. Małgorzata Bisiorek, Gąbin

27. Michał Jędrzejewski, PłockPłock, dnia 20.11.2017 roku

III ETAP NABORU

NR 8/2017 Z DNIA 18.10.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) od godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 20/21 (Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego) .

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.

 

 

 

Płock, dnia 20.11.2017 roku

II ETAP NABORU

NR 8/2017 Z DNIA 18.10.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. windykacji GO

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 09:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 20/21 (Budynek F Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

  Do udziału w II etapie naboru nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku na stanowisko : młodszego referenta ds.   windykacji GO zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku.

Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana do dnia 22.11.2017 roku na stronie BIP.

 


WAŻNE

Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji – ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku

 

BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ W DNIU 2 LISTOPADA 2017 ROKU   (CZWARTEK) BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO JEST NIECZYNNE TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERT NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. WINDYKACJI GO ZOSTAJE PRZESUNIĘTY DO DNIA   3 LISTOPADA 2017 ROKU.


Płock, dnia 18.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017 Z DNIA 18.10.2017

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. windykacji GO , 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.       Ogłoszenie o naborze nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku do pobrania

2.       Regulamin Konkursu do pobrania

3.       Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

4.       Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. windykacji - ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 02.11.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana ( unieważniona ) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-18 13:07:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-29 13:23:17
  • Liczba odsłon: 2252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894575]

przewiń do góry