Płock, dnia 17.11.2017 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 7/2017 z dnia 11.10.2017 roku na stanowisko

Młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości

 

 Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia zostały wytypowane

 

1.     Pani Małgorzata Zawadzka, Płock

2.     Pani Karolina Jabłońska, Biała

 

Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej j najlepiej zaprezentowała się Pani Małgorzata Zawadzka oraz Pani Karolina Jabłońska.

Pani Małgorzata Zawadzka oraz Pani Karolina Jabłońska dają największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.Płock, dnia 07.11.2017


II ETAP NABORU NR 7/2017 Z DNIA 11.10.2017

Na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

L.P.

Imię   i nazwisko

1

Małgorzata Zawadzka, Płock

2

Karolina Jabłońska, Biała

3

Monika Kwiatkowska, Płock

4

Monika Staniszewska, Bielsk

5

Monika Lewandowska, Nowe Proboszczewice

6

Marta Siemiątkowska, Brwilno

7

Mateusz Damian Tomczyk, Słupno

8

Aleksandra Olszewska, Słupno

9

Marta Krajewska, Łąck


Płock, dnia 06.11.2017

 

I ETAP NABORU

  NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. OBSŁUGI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w Ogłoszeniu o naborze nr 7/2017 z dnia 11.10.2017 r.

na stanowisko: młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości

 

    1. Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

   2. Justyna Kraska, Bielsk

   3. Monika Staniszewska, Bielsk

   4. Martyna Repińska, Płock

   5. Monika Kwiatkowska, Płock

   6. Sławomir Rosiński, Płock

   7. Marzena Stefańska, Płock

   8. Marta Siemiątkowska, Brwilno

   9. Monika Lewandowska, Nowe Proboszczewice

 10. Joanna Skrok, Płock

 11. Justyna Strzeszewska, Płock

 12. Karolina Jabłońska, Biała

 13. Gabriela Ruszkowska, Płock

 14. Milena Lendzion, Gąbin

 15. Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

 16. Marta Krajewska, Łąck

 17. Małgorzata Zawadzka, Płock

 18. Jolanta Masztakowska, Biała

 19. Magdalena Przemyłska, Płock

 20. Marta Różańska, Płock

 21. Maria Martyna Bobik, Biała

 22. Aleksandra Olszewska, Słupno

 23. Mateusz Damian Tomczyk, SłupnoPłock, dnia 30.10.2017 roku


III ETAP NABORU

NR 7/2017 Z DNIA 11.10.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA  


Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 roku (wtorek) od godz. 10:45 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego) .


* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskają najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.


Płock, dnia 30.10.2017 roku


II ETAP NABORU

NR 7/2017 Z DNIA 11.10.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości


TEST KWALIFIKACYJNY


Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 09:45 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).


  Do udziału w II etapie naboru nr 7/2017 z dnia 11.10.2017 roku na stanowisko : młodszego referenta ds.   obsługi właścicieli nieruchomości zapraszamy osoby, które przejdą pozytywnie I etap naboru tj. spełnią wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 7/2017 z dnia 11.10.2017 roku.

Lista osób spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana do dnia 06.11.2017 roku na stronie BIP.Płock, dnia 11.10.2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017 Z DNIA 11.10.2017

 Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości , 2 etaty

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.        Ogłoszenie o naborze nr 7/2017 z dnia 11.10.2017 roku do pobrania

2.        Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 11.10.2017 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości. do pobrania

3.        Regulamin Konkursu do pobrania

4.        Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 11.10.2017   Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości do pobrania

5.        Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

6.        Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. obsługi właścicieli nieruchomości - ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 11.10.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 25.10.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana ( unieważniona ) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-11 15:48:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-17 14:23:28
  • Liczba odsłon: 2811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909937]

przewiń do góry