Płock, dnia 20.10.2017 rok

 

Informacja o wyniku naboru nr 5/2017 z dnia 27.09.2017 roku na stanowisko

starszego informatyka w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego

 

 Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia został wytypowany

 

Pan Rafał Mieszkowski, zamieszkały w Wyszogrodzie

 

 Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, stopień spełniania wymagań dodatkowych.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej j najlepiej zaprezentował się Pan Rafał Mieszkowski.

Pan Rafał Mieszkowski posiada doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka.

Pan Rafał Mieszkowski daje największą gwarancję realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.Płock, dnia 17.10.2017 r.

 

II ETAP NABORU

NR 5/2017 Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU

na stanowisko: starszego informatyka

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. MIESZKOWSKI Rafał, Wyszogród

2. MACHOWSKI Michał, SłupnoPłock, dnia 13.10.2017 roku

III ETAP NABORU

NR 5/2017 Z DNIA 27.09.2017 ROKU  

na stanowisko: starszego informatyka

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 09:45 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego) .

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskały najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.

 

 

 

Płock, dnia 13.10.2017 roku

II ETAP NABORU

NR 5/2017 Z DNIA 27.09.2017 ROKU  

na stanowisko: starszego informatyka

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 17 października 2017 roku (wtorek) o godz. 09:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

  Do udziału w II etapie naboru nr 5/2017 z dnia 27.09.2017 roku na stanowisko : starszego informatyka zapraszamy osoby, które przeszły pozytywnie I etap naboru tj. spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 5/2017 z dnia 27.09.2017 roku.

Lista osób spełniających wymagania formalne poniżej.Płock, dnia 13.10.2017

 

I ETAP NABORU

  NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w Ogłoszeniu o naborze nr 5/2017 z dnia 27.09.2017 r.

na stanowisko: starszego informatyka

 

1.        1. Michał Machowski, Słupno

2.        2. Rafał Mieszkowski, Wyszogród


Płock, dnia 27.09.2017r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Z DNIA 27.09.2017

 

 Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Starszego informatyka , 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.   Ogłoszenie o naborze nr 5/2017 z dnia 27.09.2017 roku – do pobrania

2.   Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 27.09.2017 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko starszego informatyka do pobrania

3.   Regulamin Konkursu do pobrania

4.   Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

5.   Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : starszego informatyka - ogłoszenie nr   5/2017 z dnia 27.09.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 11.10.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana ( unieważniona ) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-27 14:59:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-20 08:43:30
  • Liczba odsłon: 599
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894452]

przewiń do góry