Płock, dnia 18.10.2017

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU NR 4/2017 Z DNIA 27.09.2017 ROKU

NA WOLNE STANOWISKO: MŁODSZEGO REFERENTA DS. WINDYKACJI GO

 

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że  zgodnie z  §10 ust. 3 Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO przyjętego Zarządzeniem
nr 7/2017 z dnia 27.09.2017 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego nabór nr 4/2017 z dnia 27.09.2017 roku zostaje unieważniony.

Płock, dnia 27.09.2017r.

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017 Z DNIA 27.09.2017

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. windykacji   GO, 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1.        Ogłoszenie o naborze nr 4/2017 z dnia 27.09.2017 roku  do pobrania

2.        Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 27.09.2017 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji GO. do pobrania

3.        Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pobrania

4.        Oświadczenia do pobrania

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. windykacji GO - ogłoszenie nr   4/2017 z dnia 27.09.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 11.10.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana ( unieważniona ) w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Związek Gmin Regionu Płockiego (ul. Witolda Zglenickiego 42, 09-411 Płock) jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Związku. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Związku. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-27 14:39:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-18 12:47:32
  • Liczba odsłon: 737
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894567]

przewiń do góry