Płock, dnia 20.07.2017 r.

 

Informacja o wyniku naboru nr 3/2017 z dnia 21.06.2017 roku na stanowisko

 młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana 

Pani Wioletta Jaworska, zamieszkała w Łącku

 

 

Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Wioletta Jaworska.


Płock, dnia 13.07.2017 r.

 

II ETAP NABORU

NR 3/2017 Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU

na stanowisko: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego, a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

   

1. JAWORSKA Wioletta, Łąck

2. Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych

3. KOŚCIELSKA Paulina, Płock

4. KOPCZYŃSKA  Magdalena, Stara Biała

5. NOWAK Aleksandra, Stara BiałaPłock, dnia 11.07.2017 roku

III ETAP NABORU

NR 3/2017 Z DNIA 21.06.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO–

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 10:15 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego) .

* Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskały najlepsze wyniki podczas przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego.

 

 

 

Płock, dnia 11.07.2017 roku

II ETAP NABORU

NR 3/2017 Z DNIA 21.06.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO–

TEST KWALIFIKACYJNY

 

Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 roku (czwartek) o godz. 09:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

 Do udziału w II etapie naboru nr 3/2017 z dnia 21.06.2017 roku na stanowisko : młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO zapraszamy osoby, które przeszły pozytywnie I etap naboru tj. spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017 z dnia 21.06.2017 roku.

Lista osób spełniających wymagania formalne poniżej.Płock, dnia 11.07.2017

 

I ETAP NABORU

 NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA DS. ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SYSTEMU GO

 

Lista osób

spełniających wymagania formalne określone

w Ogłoszeniu o naborze nr 3/2017 z dnia 21.06.2017 r.

na stanowisko: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

1. CYWIŃSKA Anna, Słupno     

2. JAWORSKA Wioletta, Łąck

3. SAWICKI Bartosz, Staroźreby

4. KOŚCIELSKA Paulina, Płock

5. ŚLIWIŃSKA Katarzyna, Stara Biała

6. PIOTROWSKA Katarzyna, Płock

7. BISIOREK Małgorzata, Gąbin

8. KOPCZYŃSKA Magdalena, Stara Biała

9. RUTKOWSKA Marta, Proboszczewice

10. PIOTROWSKA-KOŃPA Karina, Płock

11. NOWAK Aleksandra, Biała

12. JUREK Emilia Anna, Nowe Proboszczewice

13. BOBIK Maria Martyna, Biała

14.  DUBLAS Małgorzata, Staroźreby

15. LEWANDOWSKI Paweł, Brudzeń Duży

16. BUCZYŃSKI Hubert, Płock

17. Osoba nie wyraziła zgody na publikację danych

18. BŁASZCZYK Radosław Marek, Czerwińsk nad Wisłą
Płock, dnia 21.06.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Z DNIA 21.06.216

 

 

Związek Gmin Regionu Płockiego

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, 1 etat

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

 1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 z dnia 21.06.2017 roku pobierz

 2. Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 21.06.2017 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta d. organizacji i rozliczania systemu GO. pobierz

 3. Regulamin Konkursu pobierz

 4. Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 21.06.2017 roku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz przedstawienia rekomendacji wyboru kandydata na wolne stanowisko: młodszego referenta d. organizacji i rozliczania systemu GO. pobierz

 5. Kwestionariusz osobowy dla kandydata pobierz

 6. Oświadczenia pobierz

 

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko : młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO - ogłoszenie nr   3/2017 z dnia 21.06.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.07.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa i/lub test kwalifikacyjny o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Jednocześnie Związek Gmin Regionu Płockiego informuje i zastrzega, iż procedura naboru może być odwołana ( unieważniona ) w każdym czasie bez podania przyczyn.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-21 13:08:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-20 11:30:59
 • Liczba odsłon: 2540
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909946]

przewiń do góry