Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – Gmina Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 


Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi wynika z uregulowań określonych w art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), tj.:


„Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:


 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno- -biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

 4. liczbę mieszkańców;

 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;

 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

 7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.


Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2016_rok.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-26 10:03:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 10:03:25
 • Liczba odsłon: 1543
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894515]

przewiń do góry