Uchwała nr 1/I/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 19 kwietnia 2017 roku
 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego 
na lata 2017 - 2020
uchwala_zgromadzenia_nr_1_I_2017.pdf


Uchwała nr 2/I/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

 zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok


Uchwała nr 3/I/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 19 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 36/VI/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie: likwidacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych


Uchwała nr 4/II/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2016 rok


Uchwała nr 5/II/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego
na dzień 31.12.2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Związku Gmin Regionu Płockiego za 2016 rok.


Uchwała nr 6/II/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2016 rok.


Uchwała nr 7/II/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok

Uchwała nr 8/III/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2017-2020 

Uchwała nr 9/III/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok 

Uchwała nr 10/III/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: partycypacji w kosztach obsługi projektów dofinansowanych z bezzwrotnych środków
zewnętrznych, dla których w ramach kosztów kwalifikowanych nie zostały ustalone do refundacji
wydatki związane z obsługa administracyjną i zarządzaniem dla gmin i innych organizacji uczestniczących
w projektach wspólnych prowadzonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego  

Uchwała nr 11/III/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: zasad rozliczenia Gminy Bodzanów z uczestnictwa w Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała nr 12/III/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia Gminy Mała Wieś na członka Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała nr 13/IV/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2017-2020 

Uchwała nr 14/IV/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmieniającą uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok 

Uchwała nr 15/IV/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego
na lata 2018-2021

Uchwała nr 16/IV/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego

Uchwała nr 17/IV/2017
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego i przekazania go celem uzgodnienia wprowadzonych zmian Wojewodzie Mazowieckiemu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-21 09:13:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-28 12:16:24
  • Liczba odsłon: 561
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894625]

przewiń do góry