Płock, 06.06.2017 roku

 

Informacja o wyniku naboru nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku na stanowisko

 młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana

 

Pani Iwona Przybys - Wiśniewska, zamieszkała w Płocku

 

Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Iwona Przybys - Wiśniewska.Płock, 11.05.2017 roku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA II ETAPU NABORU NR 2/2017 Z DNIA 19.04.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

Lista kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego

  a tym samym zakwalifikowali się do III etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej

 

1. Karolina Pawłowska, Brudzeń Duży

2. Katarzyna Tomaszewska, Sikórz

3. Monika Obrębska, Płock

4. Iwona Przybys-Wiśniewska, Płock

5. Katarzyna Siecińska, Bądkowo Rumunki


Płock, dnia 09.05.2017 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA III ETAPU NABORU NR 2/2017 Z DNIA 19.04.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO. –


ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Uprzejmie informujemy, że III etap naboru – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 11:30 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

 


Płock, dnia 09.05.2017 roku

INFORMACJA DOTYCZĄCA II ETAPU NABORU NR 2/2017 Z DNIA 19.04.2017 ROKU  

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO. –


TEST KWALIFIKACYJNY


Uprzejmie informujemy, że II etap naboru – test kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, s. nr 117 (Budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego).

  Do udziału w II etapie naboru nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku na stanowisko : młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO zapraszamy osoby, które przeszły pozytywnie I etap naboru tj. spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 z dnia 9.04.2017 roku.

                                                                 Lista osób spełniających wymagania formalne poniżej.


Płock, dnia 09.05.2017 roku

 

Informacja dotycząca I etapu naboru nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku  

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.

 

 

Lista osób spełniających wymagania formalne w Ogłoszeniu o naborze nr 2/2017 z dnia 19.04.2017 roku

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO.

 

1. Katarzyna Tomaszewska, Sikórz

2. Katarzyna Siecińska, Bądkowo Rumunki

3. Andżelika Lisowska, Biała

4. Katarzyna Śliwińska, Stara Biała

5. Monika Obrębska, Płock

6. Agnieszka Narożna, Dobrzyń nad Wisłą

7. Justyna Gabarska, Brudzeń Duży

8. Monika Klimkiewicz, Płock

9. Agnieszka Kozińska, Stare Proboszczewice

10. Iwona Przybys – Wiśniewska, Płock

11. Magdalena Dobaczewska, Nowe Gulczewo

12. Martyna Bachanek, Płock

13. Magdalena Kopczyńska, Stara Biała

14. Agata Miśkiewicz, Tłuchowo

15. Michał Fijałkowski, Brudzeń Duży

16. Karolina Pawłowska, Brudzeń Duży

17. Aleksandra Nowak, Biała

18. Małgorzata Walicka, Mała WieśPłock dn. 19.04.2017

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock


Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

z dnia 19.04.2017 roku

na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO,
p
oniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

 1. Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 do pobrania
 2. Zarządzenie w sprawie Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO do pobrania
 3. Regulamin konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO do pobrania
 4. Zarządzenie w sprawie   powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na   wolne stanowisko   młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO do pobrania
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata do pobrania
 6. Oświadczenia   do pobrania


 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -   „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty GO” - ogłoszenie nr   2/2017 z dnia 19.04.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock   w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 05.05.2017 roku.


W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-19 16:42:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-06 15:41:20
 • Liczba odsłon: 2635
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894491]

przewiń do góry