Płock, dnia 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyniku naboru nr 1/2017 z dnia 29.03.2017 roku na stanowisko

 samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO

 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko do zatrudnienia została wytypowana

 

Pani Agnieszka Nowakowska-Sujka, zamieszkała w Starej Białej

 

Uzasadnienie

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli wg następujących kryteriów: doświadczenie zawodowe zbieżne  z wymaganym na stanowisku, wyniki testu kwalifikacyjnego, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarówno podczas testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Agnieszka Nowakowska – Sujka.Płock, dnia 14.04.2017 r.Lista kandydatów na wolne stanowisko  

Samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO ,       

którzy zakwalifikowali się do III etapu  naboru  nr    1/2017 z dnia 29.03.2017 r  . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  

 

1.  Lidia Izabela Rymer, Sierpc

2.  Agnieszka Nowakowska - Sujka, Biała

 

        III etap naboru odbędzie się w dniu 14.04.2017, o godzinie 10:15Płock, dnia 13.04.2017 roku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA II ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO: Samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO.

 

Dnia 14 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 odbędzie się II etap naboru – test kwalifikacyjny na  wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, który obędzie się w siedzibie Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, sala 117.

Do udziału w II etapie naboru nr 1/2017 z dnia 29.03.2017 roku zapraszamy osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 z dnia 29.03.2017 roku.Płock 13-04-2017

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 1/2017 z dnia 29.03.2017 r.

na stanowisko: samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO  

 

1.      Lidia Izabela Rymer, Sierpc

2.      Agnieszka Nowakowska – Sujka, Stara Biała

3.      Katarzyna Śliwińska, Stara Biała

4.      Magdalena Kopczyńska, Stara BiałaZwiązek Gmin Regionu Płockiego     
ul. Zglenickiego 42,      
09-411 Płock     

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017z dnia 29.03.2017 na stanowisko:
samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO , poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

 

1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2016 - do pobrania

2. Zarządzenie w sprawie Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko   samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO- do pobrania
     Regulamin konkursu

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko  samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO  - do pobrania

4. Kwestionariusz osobowy kandydata – do pobrania

5. Oświadczenia - do pobrania

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko : samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO - ogłoszenie nr  1/2017 z dnia 29.03.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 12.04.2017 roku.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-19 16:22:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 16:09:05
  • Liczba odsłon: 1152
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894604]

przewiń do góry