Płock, dnia 16-06-2016r.    
Związek Gmin Regionu Płockiego     
ul. Zglenickiego 42,      
09-411 Płock     

Ogłoszenie o naborze    nr 4/2016 z dnia 15.06.2016r. 
na stanowisko 
 - Referent ds. administracyjno - organizacyjnych

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. administracyjno - organizacyjnych, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.


1. Ogłoszenie o naborze nr 4/2016:    ogloszenie_o_naborze.pdf

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko  Referenta ds. administracyjno - organizacyjnych zarzadzenie_nr_8.pdf

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko    Referenta ds. administracyjno - organizacyjnych     zarzadzenie_nr_9.pdf

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:    kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:   os   wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:    Referenta ds. administracyjno - organizacyjnych  ”    - ogłoszenie nr 4/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.          do dnia    30   .06.2016.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Płock, dnia 01-07-2016r.


Dnia 04 lipca 2016 r. o godzinie 10:45 odbędzie się II etap naboru – test kwalifikacyjny na  wolne stanowisko referent ds. administracyjno - organizacyjnych , który obędzie się w siedzibie Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, sala 117.


Płock, dnia 04-07-2016r.


Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 4/2016 z dnia 15.06.2016 r. na stanowisko referenta ds.  administracyjno – organizacyjnych  

 1.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację

  2.      Milena Kinalska,  Kamionki

3.      Aleksandra Klimczewska, Płock

4.      Katarzyna Szafrańska, Mańkowo

5.      Agata Masajada, Płock

6.      Krzysztof Drzewoszewski, Biała

7.      Joanna Ziółkiewicz, Płock

8.      Jarosław Bogucki, Kobierniki

9.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację

10.   Ewelina Gabarska, Żerniki

11.   Karolina Jabłońska, Płock

12.   Beata Dudek, Płock

13.   Monika Lewandowska, Lutocin

Płock, dnia 04.07.2016 r.

 

Lista osób, które zakwalifikowały się do III etapu naborów – rozmowy kwalifikacyjne  - nabór nr 4/2016 z dnia 15.06.2016 r. na stanowisko referenta ds.  administracyjno – organizacyjnych

1.      Aleksandra Klimczewska, Płock

2.      Agata Masajada, Płock

3.      Krzysztof Drzewoszewski, Biała

4.      Jarosław Bogucki, Kobierniki

5.      Ewelina Gabarska, Żerniki

6.      Adrian Komar, Biała       

7.      Beata Dudek, Płock


III etap naboru odbędzie się w dniu 04.07.2016, o godzinie 13:30                                                                                                                  Płock, dnia 21.07.2016r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

Informacja o wynikach naboru nr 4/2016 z dnia  15.06.2016 r.

referent ds. administracyjno – organizacyjnych

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Aleksandra Klimczewska, zamieszkała Płock

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Aleksandra Klimczewska.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-16 10:11:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-21 10:49:38
  • Liczba odsłon: 1764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894638]

przewiń do góry