Płock, dnia 16-06-2016 r.    
Związek Gmin Regionu Płockiego     
ul. Zglenickiego 42,      
09-411 Płock     

Ogłoszenie o naborze    nr 3/2016 z dnia 15.06.2016r. 
na stanowisko 
 - Koordynator Zespołu projektów i programów inwestycyjnych

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.


1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2016:    ogloszenie_o_naborze.pdf

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko  Koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych zarzadzenie_nr_6.pdf

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko    Koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych     zarzadzenie_nr_7.pdf

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:    kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:   os   wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:    Koordynatora Zespołu projektów i programów inwestycyjnych  ”    - ogłoszenie nr 3/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.          do dnia    30   .06.2016.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Płock, dnia 01-07-2016 r.

Dnia 04 lipca 2016 r. o godzinie 11:30 odbędzie się II etap naboru – test kwalifikacyjny na  wolne stanowisko Koordynator Zespołu ds. projektów i programów inwestycyjnych , który obędzie się w siedzibie Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, sala 117.


Płock, dnia 04-07-2016 r.

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 3/2016 z dnia 15.06.2016 r. na stanowisko Koordynatora Zespołu ds. projektów i programów inwestycyjnych

1.      Katarzyna Kajkowska, Biała

2.      Damian Malinowski, Białobrzegi 

3.    Adrian Komar, Biała  Płock, dnia 04-07-2016 r.

Lista kandydatów na wolne stanowisko  

Koordynatora Zespołu ds. projektów i programów inwestycyjnych ,       

którzy zakwalifikowali się do III etapu  naboru  nr    3/2016 z dnia 15.06.2016 r  . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  


1.  Damian Malinowski, Białobrzegi 

2.  Adrian Komar, Biała

III etap naboru odbędzie się w dniu 04.07.2016, o godzinie 12:15                           Płock, dnia 21.07.2016r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

Informacja o wynikach naboru nr 3/2016 z dnia  15.06.2016 r.

Koordynator Zespołu ds. projektów i programów inwestycyjnych

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia został wybrany

Pan Damian Malinowski, zamieszkały Białobrzegi

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pan Damian Malinowski.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-16 10:05:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-21 10:45:13
  • Liczba odsłon: 1081
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894505]

przewiń do góry