Płock, dnia 16-06-2016r.    
Związek Gmin Regionu Płockiego     
ul. Zglenickiego 42,      
09-411 Płock     

Ogłoszenie o naborze    nr 2/2016 z dnia 15.06.2016r. 
na stanowisko 
 - Młodszy referent ds. obsługi systemu gospodarki odpadami

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.


1. Ogłoszenie o naborze nr 2/2016:    ogloszrnie_o_naborze.pdf

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko m łodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami:  zarzadzenie_nr_4.pdf

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko    m łodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami     zarzadzenie_nr_5.pdf

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:    kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:   os   wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:    m łodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami  ”    - ogłoszenie nr 2/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.          do dnia    30   .06.2016.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Płock, dnia 01-07-2016r.


Dnia 04 lipca 2016 r. o godzinie 10:00 odbędzie się II etap naboru – test kwalifikacyjny na  wolne stanowisko młodszy referent ds. obsługi   systemu gospodarki odpadami , który obędzie się w siedzibie Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, sala 117.  

Płock, dnia 04-07-2016r.


Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 2/2016 z dnia 15.06.2016 r. na stanowisko młodszego referenta ds.  obsługi systemu gospodarki odpadami

 

         1.      Dorota Chętka, Płock

         2.      Katarzyna Bentlejewska, Pęszyno

         3.      Krzysztof Drzewoszewski, Kamionki

         4.      Katarzyna Szafrańska, Mańkowo

         5.      Ewelina Gabarska, Żerniki

         6.      Łukasz Matusiak, Czyżew

         7.      Jarosław Bogucki, Kobierniki

         8.      Dariusz Ławicki, Bielsk

         9.      Katarzyna Kajkowska, Biała

        10.   Karolina Jabłońska, Płock

        11.   Beata Dudek, Płock

        12.   Aneta Dolna, Płock

        13.   Adrian Komar, Biała

        14.   Monika Lewandowska, Lutocin

        15.   Osoba nie wyraziła zgody na publikację

Płock, dnia 04.07.2016 r.

Lista osób, które zakwalifikowały się do III etapu naborów- rozmowa kwalifikacyjna -  nabór nr 2/2016 z dnia 15.06.2016 r. na stanowisko młodszego referenta ds.  obsługi systemu gospodarki odpadami

    

1.      Katarzyna Bentlejewska, Pęszyno

2.      Ewelina Gabarska, Żerniki

 3.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację

III etap naboru odbędzie się w dniu 04.07.2016, o godzinie 12:30
 Płock, dnia 21.07.2016r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

Informacja o wynikach naboru nr 2/2016 z dnia  15.06.2016 r.

młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Katarzyna Bentlejewska, zamieszkała Pęszyno

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Katarzyna Bentlejewska.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-16 09:52:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-21 10:42:43
  • Liczba odsłon: 1180
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894618]

przewiń do góry