Płock, dnia 09-02-2016r.   
Związek Gmin Regionu Płockiego    
ul. Zglenickiego 42,     
09-411 Płock    

Ogłoszenie o naborze  nr 1/2016 z dnia 03.02.2016r. 
na stanowisko 
- Młodszy referent ds. obsługi systemu gospodarki odpadami

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.


1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2016:  ogloszenie_o_naborze.pdf

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko m łodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami:  zarzadzenie_nr_1_wraz_z_regulaminem.pdf

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko  m łodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami zarzadzenie_nr_2.pdf

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:  kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:  os wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:  m łodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami  - ogłoszenie nr 1/2016 z dnia 03 lutego 2016 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.      do dnia  23 .02.2016.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Płock, dnia 03.03.2016 r.

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016 z dnia 03.02.2016 r. na stanowisko młodszego referenta ds.  obsługi systemu gospodarki odpadami  

1.      Karolina Sierankowska, Białobrzegi

2.      Anna Grabowska, Nowe Gulczewo

3.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację

4.      Łukasz Matusiak, Czyżew

5.      Lidia Pałucha, Rostkowice

6.      Maciej Andrzej Milczarek, Częstochowa

7.      Aneta Anna Karpińska, Barcikowo

8.      Magdalena Kopczyńska, Umienino- Łubki

9.      Lidia Żaneta Caban, Murzynowo

10.   Osoba nie wyraziła zgody na publikację

11.   Ewa Seklecka, Ludwików

12.   Ewelina Gabarska, Żerniki

13.   Ilona Rutkowska, Płock

14.   Aneta Dolna, Płock

15.   Emilia Mróz, Nowe Proboszczewice

16.   Ludmiła Abramczyk, Biała

17.   Katarzyna Szczypniewska, Płock

18.   Aleksandra Klimczewska, Płock

19.   Anna Żelazny, Borowiczki Pieńki


  Płock, dnia 03-03-2016 r.

W dniu 10 marca 2016 o godzinie 10:00 odbędzie się II etap naboru - test kwalifikacyjny dla osób, które spełniły wymagania formalne. Test odbędzie się w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego sala nr. 117.


Płock, dnia 10-12-2016r.

Lista kandydatów na wolne stanowisko  

młodszego referenta  ds. obsługi systemu gospodarki odpadami,    

którzy zakwalifikowali się do III etapu  naboru  nr  1/2016 z dnia 03.02.2016 r . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  


1. Łukasz Matusiak 

2. Ewelina Gabarska

3. Ilona Rutkowska

4. Aneta Dolna

5. Emilia Mróz


III etap naboru odbędzie się w dniu 10.03.2016, o godzinie 11:30


 Płock, dnia 17-03-2016r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

 

Informacja o wynikach naboru nr 1/2016 z dnia  03.02.2016 r.

młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Ilona Rutkowska, zamieszkała Płock.

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Ilona Rutkowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-09 14:32:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-17 14:10:57
  • Liczba odsłon: 2704
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909945]

przewiń do góry