Płock, dnia 21-09-2015r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

 

Informacja o wynikach naboru nr 2/2015 z dnia  29.07.2015 r.

młodszego referenta ds. windykacji

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Dominika Michalska, zamieszkała Nowy Duninów.

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Dominika Michalska


` Płock, dnia 03-09-2015r.

Lista kandydatów na wolne stanowisko  młodszego referenta ds. windykacji

które zakwalifikowały się do III etapu  naboru  nr 2/2015 z dnia 29.07.2015r . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  


1. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

2. Katarzyna Wybult, Umienino

13. 3. Dominika Michalska, Nowy Duninów

4. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

5. Tomasz Tyszka, Płock

6. Paulina Pijanowska, Witoldów


Płock, dnia 01-09-2015 r.

W dniu 3 września 2015 o godzinie 10:00 odbędzie się II etap naboru - test kwalifikacyjny dla osób, które spełniły wymagania formalne. Test odbędzie się w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, budynek S Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego sala nr. 117.

Etap III rozmowy kwalifikacyjne odbędzie się 3 września 2015 około godziny 12:00.
Do III etapu zostaną zaproszeni kandydaci, którzy uzyskają najwyższe wyniki z testu.


Płock, dnia 01-09-2015 r.

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 2/2015 z dnia 29.07.2015 r. na stanowisko młodszego referenta ds. windykacji

 

1. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

2. Katarzyna Wybult, Umienino

3. Marta Musiakowska, Koszelew

4. Agnieszka Luśniewska, Miszewko Strzałkowskie

5. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

6. Urszula Grochowska, Wodzymin

7. Luiza Dąbrowska, Płock

8. Marlena Podel, Płock

9. Marlena Jasińska, Góry Małe

10. Katarzyna Małgorzata Jagodzińska, Płock

11. Agnieszka Magdalena Rosińska, Płock

12. Ewelina Nowakowska, Maszewo Duże

13. Dominika Michalska, Nowy Duninów

14. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

15. Tomasz Tyszka, Płock

16. Marta Nowakowska, Płock

17. Paulina Pijanowska, Witoldów

18. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

19. Renata Kowalczyk, Mysłownia Nowa

20. Sylwia Nitecka, Płock

21. Robert Bulas, Płock

22. Osoba nie wyraziła zgody na publikację

23. Sylwia Cendlewska, Płock

24.   Agnieszka Ścięgosz, Mała Wieś

25. Emilia Joanna Maciejewska, Gozdowo

26. Joanna Mikołajczyk, Gostynin


Płock, dnia 13-08-2015r.  
Związek Gmin Regionu Płockiego   
ul. Zglenickiego 42,    
09-411 Płock   

Ogłoszenie o naborze       nr 2/2015 z dnia  29.07.2015r. 
na stanowisko
   - Młodszy referent ds. windykacji

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. windykacji, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

1. Ogłoszenie o naborze nr 2/2015 :        ogloszenie_o_naborze_nr_2_2015_z_dnia_29_07_2015.pdf

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko m łodszego referenta ds. windykacji        zarzadzenie_nr_6_2015_z_dnia_29_07_2015.pdf  

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko    m łodszego referenta ds. windykacji     :   zarzadzenie_nr_7_2015_z_dnia_29_07_2015.pdf

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:    kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx    

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:   os   wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:       m łodszego referenta ds. windykacji  ”   - ogłoszenie nr 2/2015 z dnia 29 lipiec 2015 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.   do dnia    27 .08.2015.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-13 09:15:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-21 07:45:25
  • Liczba odsłon: 1951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894476]

przewiń do góry