Płock, dnia 05-05-2015r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

 

Informacja o wynikach naboru nr 1/2015 z dnia  18.03.2015 r.

młodszego referenta ds. windykacji

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Marta Żukowska, zamieszkała w Płocku.

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Marta Żukowska

.


Płock, dnia 20-04-2015r.

Lista kandydatów na wolne stanowisko  młodszego referenta ds. windykacji

które zakwalifikowały się do III etapu  naboru  nr 1/2015 z dnia 18.03.2015r . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  
(test przeprowadzony w dniu  21.04. 2015 roku godz. 11.00) 

 

 1.      Pietrzak Sylwia, Rogozino
 2.      Rutkowski Marek, Płock
 3.      Lewandowski Emil, Drobin
 4.            Żukowska Marta, Płock
 5.      Jarzyńska Justyna Małgorzata, Biała
 6.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację
 7.      Osoba nie wyraziła zgody na publikację

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.Płock, dnia 20-04-2015r.

W dniu 21.04.2015 r. o godz . 11.00 odbędzie się II etap naboru tj.  test kwalifikacyjny dla osób, które spełniły wymagania formalne.

Test odbędzie się w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, ( budynek F- Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego), sala nr 21.


Płock, dnia 20-04-2015r.

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 1/2015 z dnia 18.03.2015 r. na stanowisko młodszego referenta ds. windykacji

 1. Osoba nie wyraziła zgody na publikację
 2. Staniszewska Monika,Bielsk
 3. Pietrzak Sylwia,Rogozino
 4. Werner Marta Julia, Płock
 5. Buczyński Piotr, Nowy Duninów
 6. Woźniak Dorota, Płock
 7. Olszewska Justyna, Płock
 8. Michalska Dominika, NowyDuninów
 9. Bogucka Monika, Płock
 10. Kaczmarczyk Adam, Czerwińsk nad Wisłą
 11. Dybiec Przemysław, Łąck
 12. Piasecka Milena, Bielsk
 13. Dzięgielewska Bożena, Brudzeń Duży
 14. Michalski Szymon, Drobin
 15. Podkowska Joanna, Rogozino
 16. Laskowska Katarzyna, Wyszogród
 17. Osoba nie wyraziła zgody na publikację
 18. Rutkowski Marek, Płock
 19. Lewandowski Emil, Drobin
 20. Żukowska Marta, Płock
 21. Osoba nie wyraziła zgody na publikację
 22. Jarzyńska Justyna Małgorzata, Biała  

1.Płock, dnia 27-03-2015r.   
Związek Gmin Regionu Płockiego   
ul. Zglenickiego 42,    
09-411 Płock   

Ogłoszenie o naborze  nr 1/2015 z dnia  18.03.2015r. 
na stanowisko 
- Młodszy referent ds. windykacji

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. windykacji, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.


1. Ogłoszenie o naborze nr 1/2015 :  ogloszenie_o_naborze_nr_1_z_dnia_18.03.2015._.pdf

2. Zarządzenie w sprawie  przyjęcia Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji zarzadzenie_2_2015_z_dnia_18_03_2015.pdf

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji zarzadzenie_3_2015_z_dnia_18_03_2015_.pdf

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:  kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:   os wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko: młodszy referent ds. windykacji   - ogłoszenie nr 1/2015 z dnia 18 marca 2015 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj.   do dnia    13 .04.2015.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-27 09:21:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 08:38:06
 • Liczba odsłon: 2400
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894540]

przewiń do góry