Płock, dnia 27-01-2015r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

 

Informacja o wynikach naboru nr 13/2014 z dnia  12.12.2014 r.

na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi finansowo-księgowej

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Magdalena Piusińska, zamieszkała w Płocku.

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Magdalena Piusińska.
Płock, dnia 09-01-2015r. 


Lista kandydatów na wolne stanowisko  młodszego referenta ds. obsługi finansowo - księgowej ,
które zakwalifikowały się do III etapu  naboru  nr 13/2014 z dnia 12 grudnia 2014r . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  
(test przeprowadzony w dniu  09 stycznia 2015 roku godz. 09.00) 

  1. Magdalena Piusińska, Płock
Płock, dnia 07-01-2015

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 13/2014 z dnia 12.12.2014 r. na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi finansowo - księgowej


1. Justyna Małgorzata Jarzyńska, Biała

2. Aleksandra Marciniak, Łąck

3. Magdalena Piusińska, Płock

4. Edyta Wachaczyk, Bodzanów
Płock, dnia 12-12-2014r. 
Związek Gmin Regionu Płockiego  
ul. Zglenickiego 42,   
09-411 Płock  

Ogłoszenie o naborze    nr 13/2014 z dnia  12.12.2014r. 
na stanowisko
  - Młodszy referent ds. obsługi finansowo - księgowej

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi finansowo - księgowej, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

1. Ogłoszenie o naborze nr 13/2014 :    ogloszenie_o_naborze_nr_13_z_dnia_12.12.2014.pdf    

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko m łodszego referenta ds. obsługi finansowo - księgowej   zarzadzenie_14_2014_z_dnia_8_grudnia_2014 .

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko  m łodszego referenta ds. obsługi finansowo - księgowej   zarzadzenie_15 _2014_z_dnia_8_grudnia_2014 .

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:   kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx   

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera:  os wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:    m łodszego referenta ds. obsługi finansowo - księgowej   ” - ogłoszenie nr 13/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia  30.12.2014.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-12 13:42:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 10:03:24
  • Liczba odsłon: 863
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894650]

przewiń do góry