Płock, dnia 27-01-2015r.

Związek Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42,

09-411 Płock

 

Informacja o wynikach naboru nr 12/2014 z dnia  12.12.2014 r.

na stanowisko specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych

 

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  do zatrudnienia została wybrana

Pani Beata Guzmańska , zamieszkała w Płocku.

 

Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów:  wyniki testu wiedzy, wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, posiadane uprawnienia i umiejętności, sposób prezentacji. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej zaprezentowała się Pani Beata Guzmańska.
Płock, dnia 09-01-2015r. 


Lista kandydatów na wolne stanowisko 
Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych ,
które zakwalifikowały się do III etapu  naboru  nr 12/2014 z dnia 12 grudnia 2014r . 
   tj. na rozmowę kwalifikacyjną,  
(test przeprowadzony w dniu  09 stycznia 2015 roku godz. 09.00) 

  1. Beata Guzmańska, Płock
Płock, dnia 07-01-2015

Lista osób spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze nr 12/2014 z dnia 12.12.2014 r. na stanowisko specjalisty ds. administracyjno - organizacyjnych


1. Beata Guzmańska, Płock

2. Joanna Kopaczewska. Płock
Płock, dnia 12-12-2014r. 
Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42, 
09-411 Płock

Ogłoszenie o naborze  nr 12/2014 z dnia  12.12.2014r. 
na stanowisko
 - Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych

Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych, poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

1. Ogłoszenie o naborze nr 12/2014 :  ogloszenie_o_naborze_nr_12_z_dnia_12.12.2014.pdf  

2. Zarządzenie w sprawie  Regulaminu Konkursu na wolne stanowisko specjalista  ds. administracyjno - organizacyjnych:  zarzadzenie_16_2014_z_dnia_8_grudnia_2014 .

3. Zarządzenie w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia analizy i oceny złożonych dokumentów kandydatów oraz rekomendacji wyboru kandydatów na  wolne stanowisko specjalista  ds. administracyjno - organizacyjnych:  zarzadzenie_17_2014_z_dnia_8_grudnia_2014 .

4. Kwestionariusz osobowy kandydata:  kwestionariusz_osobowy_kandydata.docx  

5. Oświadczenie o znajomości obsługi komputera: os   wiadczenie o znajomosci obsługi komputera

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem -  „Nabór na stanowisko:  s pecjalista  ds. administracyjno - organizacyjnych ” - ogłoszenie nr 12/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  do Biura Związku w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.  do dnia  30.12.2014 .

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłyną do Związku Gmin Regionu Płockiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-12 12:21:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 10:01:43
  • Liczba odsłon: 867
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894556]

przewiń do góry