Uchwała nr 23/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: powołania Członka Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_23.pdf

Uchwała nr 22/II/2013

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: odwołania Członka Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_22.pdf


Uchwała nr 21/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Związku Gmin regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
uchwala_nr_21.pdf


Uchwała nr 20/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwala_nr_20.pdf
deklaracja_zgrp_-_v2.pdf

Uchwała nr 19/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

uchwala_nr_19.pdf


Uchwała nr 18/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyrażenia zgody na zamiar przystąpienia Związku Gmin Regionu Płockiego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) - wspólnej realizacji Projektu pt. " Zielone inwestycje szansą na poprawę energoefektywności gmin  Związku Gmin Regionu Płockiego"
uchwala_nr_18.pdf
 


Uchwała nr 17/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  przedstawienia projektu " Strategii rozwoju Związku Gmin Regionu Płockiego do 2020 roku"
uchwala_nr_17.pdf
 Uchwała nr 16/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego

uchwala_nr_16.pdf

Uchwała nr 15/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_15.pdf

Uchwała nr 14/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_14.pdf


Uchwała nr 13/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_13.pdf

Uchwała nr 12/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_12.pdf


Uchwała nr 11/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie:  wyboru Członka Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_11.pdf


Uchwała nr 10/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia wniosku Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie rozszerzenia Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia Wiceprzewodniczących Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_10.pdf

Uchwała nr 9/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: ustalenia składu Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_9.pdf


Uchwała nr 8/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
uchwala_nr_8.pdf

Uchwała nr 7/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Płockiego na lata 2013-2016
uchwa_la_nr_7.pdf

Uchwała nr 6/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie:
udzielenia Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2012 rok
uchwala_nr_6.pdf

Uchwała nr 5/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego na dzień 31.12.2012 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2012 rok
uchwala_nr_5.pdf

Uchwała nr 4/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2012 rok
uchwala_nr_4.pdf

Uchwała nr 3/II/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
uchwala_nr_3.pdf

Protokół Nr 1/2013 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013r
- 2013.03.12_protokol_nr_1.pdf

Uchwała nr 2/I/2013
Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku
zmieniaj ą ca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
uchwala_nr_2.i.2013.pdf Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego
z dnia 31 grudnia 2013r
- protokol_nr__6_z_dnia_31.12.2013.pdf
 
Uchwała nr 45/VI/2013

Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
uchwala_nr_45.vi.2013.pdf

Uchwała nr 46/VI/2013
Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
uchwala_nr_46.vi.2013.pdf


Uchwała nr 47/VI/2013
Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie o kreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
uchwala_nr_47.vi.2013.pdf


Uchwała nr 48/VI/2013
Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży,Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno , Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uchwala_nr_48.vi.2013.pdf
deklaracja_zgrp.pdf
instrukcja_wypelniania.pdfUchwała nr 49/VI/2013
Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku

W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród

uchwala_nr_49.vi.2013.pdf

Uchwała nr 50/VI/2013
Zgromadzenia Związku Gmin R egionu Płockiego
z dnia 12 marca 2013 roku

w sprawie : podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory

uchwala_nr_50.vi.2013.pdf
podzial_obszaru_gminy_na_sektory_-_zalacznik_2_sektory.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-20 15:14:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-30 15:15:03
  • Liczba odsłon: 1572
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 909906]

przewiń do góry