UCHWAŁY ZARZĄDU

Uchwała Zarządu Nr VIII/2010 z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania - Kompleksowej usługi w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka.

 

Uchwała Zarządu Nr VII/2010 z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie: określenia trybu postępowania na realizację zadania - Kompleksowej usługi w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowychna terenie miasta Płocka.

 

Uchwała Zarządu Nr VI/2010 z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie: wszczęcia postępowania na realizację zadania - Kompleksowej usługi w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka.

 

Uchwała Zarządu Nr V/2010 z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie: realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro.

 

Uchwała Zarządu Nr IV/2010 z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie: powołania stałego składu Komisji Przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14.000 Euro na 2010 rok.

 

Uchwała Zarządu Nr III/2010 z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do postępowania o wartości powyżej 14.000 EURO

 

Uchwała Zarządu z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2010.

 

Uchwała Zarządu z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Związku Gmin Regionu Płockiego do uchwały budżetowej Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2010.

 

Uchwała Zarządu Nr II/2010 z dnia 19 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok.

 

Uchwała Zarządu Nr I/2010 z dnia 7 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyjecia planu finansowego budzetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok.

 

UCHWAŁY ZGROMADZENIA

 

Uchwała Zgromadzenia Nr IX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr VIII/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin regionu Płockiego na 2010 rok.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr VII/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego za 2009 rok.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr VI/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2009 rok.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr V/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr IV/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego powołanego na Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2010 r.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr III/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

zmieniająca uchwałe budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr II/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Uchwała Zgromadzenia Nr I/2010 z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego powołanego na Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2009 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-15 20:04:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-16 12:55:49
  • Liczba odsłon: 600
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894605]

przewiń do góry