Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku z chwilą zarejestrowania w Rejestrze związków międzygminnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1875,2232 z póź. zm.). Zadania, prawa i obowiązki określa statut, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego Nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 roku pod poz. 57, a jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2013 r., pod poz. 2865 oraz z dnia 17 października 2018 r. pod. poz. 9876.

Związek Gmin Regionu Płockiego zrzesza 19 gmin z powiatu płockiego, płońskiego i gostynińskiego.

Do zadań ZGRP należy m. in.:

 • prowadzenie systemu gospodarki odpadami na terenie gmin - członków Związku takich jak: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
 • reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku 
 • restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu 
 • inicjowanie tworzenia kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej i technicznej a w szczególności proekologicznej infrastruktury technicznej 
 • inicjowanie i prowadzenie programu edukacji ekologicznej społeczeństwa 
 • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekonomicznych w przedmiocie działania Związku 
 • promocja gospodarcza gmin - członków Związku 
 • organizowanie szkoleń dla gmin - członków Związku z zakresu działania Związku 
 • opracowywanie ekspertyz i analiz w zakresie zgłaszanym przez gminy - członków Związku 
 • utrzymanie kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych działań w szczególności proekologicznych 
 • organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych o zasięgu ponadgminnym. 

Priorytetowym zadaniem Związku jest rozwiązanie problemu utylizacji odpadów o zasięgu ponadgminnym - wspólna budowa systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-13 11:46:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-07 13:50:07
 • Liczba odsłon: 3105
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 879824]

przewiń do góry