Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP) rozpoczął swoją działalność 14 kwietnia 1994 roku z chwilą zarejestrowania w Rejestrze związków międzygminnych pod nr 114. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 maja 1990 o samorządzie gminnym. Zadania, prawa i obowiązki określa statut, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego Nr 5 z dnia 9 czerwca 1994 roku pod poz. 57, a jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2013 roku, pod poz. 2865; z dnia 17 października 2018 roku, pod poz. 9876; z dnia 13 grudnia 2019 roku, pod poz. 15165.

Związek Gmin Regionu Płockiego zrzesza gminy powiatu: płońskiego, płockiego i gostynińskiego.

Do zadań ZGRP należy m. in.:

 • Zlecone w myśl obowiązujących przepisów prawa prowadzenie działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w porozumieniu lub w imieniu w imieniu gmin członków Związku.
 • Samodzielne lub w partnerstwie pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowisk, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji, gospodarki odpadami.
 • Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie opieki nad zwierzętami.
 • Przygotowanie działań i prowadzenie programów w zakresie transportu lokalnego.
 • Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w tym podnoszących jakość funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej.
 • Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców gmin – członków Związku.
 • Prowadzenie działań na rzecz rozwoju turystyki na obszarze Związku.
 • Promocja gospodarcza Związku Gmin oraz Gmin Członków Związku.
 • Uczestniczenie w lokalnych i regionalnych, krajowych i ponad krajowych programach z zakresu przedsięwzięć będących przedmiotem działania Związku.
 • Organizowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych.
 • Inicjowanie zmian legislacyjnych z zakresu przepisów o samorządzie terytorialnym oraz opiniowanie projektów aktów legislacyjnych o samorządzie terytorialnym i związkach międzygminnych.
 • Wspólne występowanie Związku Gmin w imieniu Gmin Członków Związku wobec organizacji rządowych, samorządowych, instytucji, organów i organizacji.

Promowanie, organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w partnerstwach lokalnych.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-13 11:46:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-30 11:30:23
 • Liczba odsłon: 3186
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 894582]

przewiń do góry